Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
EUROSAI projekte apie audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną – ir Lietuvos AAI indėlis

EUROSAI (Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacija) paskelbė projekto „Audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena“ rezultatus, kurį įgyvendinant dalyvavo ir Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija (AAI).
 
2019 m. EUROSAI narės Belgijos, Ispanijos, Lietuvos, Nyderlandų ir Vokietijos aukščiausiosios audito institucijos subūrė projekto grupę „Audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena“. Jo tikslas buvo surinkti informaciją apie skirtingų EUROSAI narių taikomą audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

„Prie projekto prisijungusios penkios EUROSAI narės – tarp jų ir mūsų institucija – paruošė klausimyną, kuriame buvo teiraujamasi apie kiekvienos šalies taikomas praktikas auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenoje, rekomendacijų poveikį, bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Mokslinėje literatūroje ieškojome atsakymų, kokie veiksniai lemia sėkmingą audito rekomendacijų įgyvendinimą ir didesnę audito naudą. Ataskaitoje pateikiame šiuos veiksnius, atliktos apklausos rezultatus ir projekto metu surinktą praktiką, kuri galėtų būti naudinga ir kitoms institucijoms. Tikimės, kad šioje ataskaitoje visos AAI ras idėjų, kaip patobulinti savo rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metodiką ir praktiką“, – sako prie projekto prisidėjusi Lina Venckūnaitė-Barauskienė, Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Audito kokybės užtikrinimo skyriaus patarėja.

Projekto ataskaita paskelbta EUROSAI produktų duomenų bazėje.

Vykdant projektą su kolegomis dalytasi ir Valstybės kontrolės gerąja praktika. Stiprindama valstybinio audito poveikį ir siekdama galimos didžiausios naudos visuomenei, aukščiausioji audito institucija praėjusiais metais audito rekomendacijų įgyvendinimą pradėjo sieti su įvykusių pokyčių vertinimu. Įdiegus poveikio vertinimo sistemą, valstybinio audito ataskaitose pateikiamos ne tik priemonės rekomendacijoms įgyvendinti, bet ir rodikliai, pagal kuriuos vertinama, ar įgyvendintos priemonės pasiekė planuotą rezultatą ir sukūrė lauktą poveikį.

Primintina, jog Valstybės kontrolė du kartus per metus Seimui teikia auditų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. Siekiant informuoti audituotus subjektus, kitus viešojo sektoriaus subjektus ir visuomenę apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę ir įvykusius pokyčius, įgyvendinus rekomendacijas, jų stebėsenos informacija skelbiama ir nuolat atnaujinama atviruose duomenyse Valstybės kontrolės interneto svetainėje.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.