Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Pasirašytas Valstybės kontrolės ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos bendradarbiavimo susitarimas

Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija – ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo įsipareigoja teikti viena kitai ekspertinę pagalbą, specialistų vertinimus, rengti konsultacijas ir dalytis institucijoms aktualia informacija bei gerosiomis veiklos organizavimo praktikomis.

Toks susitarimas šiandien patvirtintas valstybės kontrolieriaus Mindaugo Macijausko ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko Edmundo Sakalausko nuotoliniu būdu pasirašyta sutartimi.

„Džiaugiamės, jog pasirašytas susitarimas sustiprins institucijų profesinį bendradarbiavimą, kuris mums, kaip aukščiausiajai audito institucijai, visų pirma padės užtikrinti atliekamų auditų kokybę. Juk neabejotina, kad viešojo sektoriaus institucijos, savo veikloje priimdamos sprendimus dėl joms patikėto valstybės turto ir finansų valdymo, privalo vienareikšmiškai užtikrinti, jog pirmenybė yra teikiama viešiesiems interesams. Ne mažiau svarbu, kad kolegų ekspertinės įžvalgos, teikiamos konsultacijos, metodinė ir kita pagalba reikšmingai prisidės ir prie mūsų institucijos veiklos tobulinimo, siekiant gerąja praktika paremtų tarnybinės etikos užtikrinimo, efektyvaus privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų vengimo sprendimų“, – sako valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

„Džiugu, kad dvi nepriklausomos institucijos – VTEK ir Valstybės kontrolė – galės glaudžiai bendradarbiauti, siekdamos bendro tikslo – skaidrių procesų išmintingame valstybės valdyme. Keitimasis ekspertine pagalba, metodine informacija ir duomenimis leis efektyviau įgyvendinti mūsų institucijoms keliamus uždavinius ir užsibrėžtus planus. Taip pat puiku, kad VTEK sukurto ir šiemet pradėjusio veikti Privačių interesų registro galimybės pasitarnaus atliekant auditus, kartu stiprinant ir korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje“, – teigia Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas E. Sakalauskas.

Institucijos sutarė keistis informacija privačių interesų deklaravimo, galimų interesų konfliktų valdymo, tarnybinės etikos politikos formavimo, korupcijos prevencijos ir antikorupcinės aplinkos stiprinimo, lobistinės veiklos skaidrinimo temomis.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.