Į pradžią
Valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimas

Valstybinio audito rekomendacijos – tai aukščiausiosios audito institucijos įrankis inicijuoti viešojo sektoriaus problemų sprendimą. Auditų metu rekomenduojame, ką reikėtų keisti, kad netinkamos veiklos atvejai viešajame sektoriuje būtų ištaisyti ir nepasikartotų.

Audituojami subjektai parenka, suplanuoja ir su aukščiausiąja audito institucija suderina terminus ir priemones, kuriomis bus siekiama įgyvendinti audito rekomendacijas. Šios priemonės ir sutarti terminai nurodomi valstybinio audito ataskaitose.

Šioje skiltyje pateikiami nuolatos atnaujinami duomenys apie visų nuo 2014 metų baigtų veiklos auditų ir nuo 2016 metų baigtų finansinių (teisėtumo) auditų rekomendacijų įgyvendinimą.

Rekomendacijų įgyvendinimo atmintinė audituotiems subjektams.

Rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną koordinuojantys asmenys.

Parsisiųsti visus teiktų rekomendacijų įgyvendinimo duomenis.
Čia galite atlikti paiešką, išsirinkti tam tikram viešajam sektoriui ar konkrečiam audituojamam subjektui teiktas rekomendacijas
Viešojo sektoriaus sritis:
Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija:
Įgyvendinimo būklė:
Aplinkos apsauga: 0 Aplinkos apsauga (laukiama įgyvendinimo): 17 Aplinkos apsauga (įgyvendintų): 18 Energetika: 0 Energetika (laukiama įgyvendinimo): 3 Energetika (įgyvendintų): 8 Informacinių išteklių valdymas (neįgyventintų): 2 Informacinių išteklių valdymas (laukiama įgyvendinimo): 18 Informacinių išteklių valdymas (įgyvendintų): 95 Kultūra: 0 Kultūra (laukiama įgyvendinimo): 10 Kultūra (įgyvendintų): 16 Nacionalinis saugumas ir gynyba: 0 Nacionalinis saugumas ir gynyba (laukiama įgyvendinimo): 6 Nacionalinis saugumas ir gynyba (įgyvendintų): 3 Socialinė apsauga ir darbas (neįgyventintų): 1 Socialinė apsauga ir darbas (laukiama įgyvendinimo): 20 Socialinė apsauga ir darbas (įgyvendintų): 57 Sveikatos apsauga: 0 Sveikatos apsauga (laukiama įgyvendinimo): 14 Sveikatos apsauga (įgyvendintų): 41 Švietimas ir mokslas (neįgyventintų): 2 Švietimas ir mokslas (laukiama įgyvendinimo): 30 Švietimas ir mokslas (įgyvendintų): 63 Teisingumas: 0 Teisingumas (laukiama įgyvendinimo): 21 Teisingumas (įgyvendintų): 34 Transportas ir komunikacijos: 0 Transportas ir komunikacijos (laukiama įgyvendinimo): 5 Transportas ir komunikacijos (įgyvendintų): 1 Užsienio reikalai: 0 Užsienio reikalai (laukiama įgyvendinimo): 0 Užsienio reikalai (įgyvendintų): 0 Valstybės turto ir finansų valdymas (neįgyventintų): 6 Valstybės turto ir finansų valdymas (laukiama įgyvendinimo): 82 Valstybės turto ir finansų valdymas (įgyvendintų): 219 Valstybės ūkis ir rinkos kontrolė (neįgyventintų): 1 Valstybės ūkis ir rinkos kontrolė (laukiama įgyvendinimo): 31 Valstybės ūkis ir rinkos kontrolė (įgyvendintų): 47 Valstybės valdymo institucijos: 0 Valstybės valdymo institucijos (laukiama įgyvendinimo): 0 Valstybės valdymo institucijos (įgyvendintų): 0 Vidaus reikalai: 0 Vidaus reikalai (laukiama įgyvendinimo): 12 Vidaus reikalai (įgyvendintų): 32 Žemės ūkis: 0 Žemės ūkis (laukiama įgyvendinimo): 0 Žemės ūkis (įgyvendintų): 37
* - Grafikuose įgyvendintoms rekomendacijoms priskirtos įgyvendintos ir iš dalies įgyvendintos rekomendacijos, laukiama įgyvendinimo - laukiama įgyvendinimo ir projektas registruotas Seime, neįgyvendintoms – visos kitos.
** - rekomendacijos įgyvendinimo stebėsena dar nėra baigta.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.