Į pradžią
2018 metų veiklos planas
Valstybės kontrolės 2018 m. veiklos planas (PDF)
Finansiniai (teisėtumo) auditai
Garantinis fondas2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
Ignalinos atominės elektrinės eksplotavimo nutraukimo fondas2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
Ilgalaikio darbo išmokų fondas2017 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys2017 metų nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys, valstybės skolos duomenys ir jos valdymas Bus baigtas per 3 mėn.
 2018 m. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys ir valstybės skola Nepradėtas
Privalomojo sveikatos draudimo fondas2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
Rezervinis (stabilizavimo) fondas2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 2018 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
Valstybės biudžetas2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir valstybės biudžeto vykdymas Bus baigtas per 3 mėn.
 2018 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir valstybės biudžeto vykdymas Nepradėtas
Valstybinio socialinio draudimo fondas2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Bus baigtas per 3 mėn.
 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
VšĮ Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas2017 metams skirtų valstybės biudžeto lėšų disponavimo teisėtumas Baigtas
 2018 metų valstybės biudžeto lėšų disponavimo teisėtumas Nepradėtas
Veiklos auditai
Aplinkos apsaugaPavojingų atliekų tvarkymas Šiuo metu vykdomas
 Statybos leidimų išdavimas ir statybos proceso atitiktis nustatytiems reikalavimams Šiuo metu vykdomas
 Teritorijų planavimas Šiuo metu vykdomas
Informaciniai ištekliaiElektroniniai nusikaltimai Nepradėtas
 Išmanioji mokesčių administravimo sistema Šiuo metu vykdomas
 Ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių valdymas Baigtas
KultūraTeatrai ir koncertinės įstaigos Bus baigtas per 3 mėn.
Socialinė apsauga ir darbasDarbo rinkos šešėlio prevencija ir kontrolė Nepradėtas
 Socialinės paramos sistema Šiuo metu vykdomas
Sveikatos apsaugaAsmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: orientacija į pacientą Išbrauktas
 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: paslaugų prieinamumas Šiuo metu vykdomas
 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas Bus baigtas per 3 mėn.
Švietimas ir mokslasIkimokyklinis ugdymas Bus baigtas per 3 mėn.
TeisingumasTeisėkūros procesas Baigtas
 Vartotojų teisių apsauga Šiuo metu vykdomas
Transportas ir komunikacijosViešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas Bus baigtas per 3 mėn.
Valstybės turto ir finansų valdymasValstybės nekilnojamojo turto valdymas Baigtas
 Viešosios pajamos ir jų valdymas Išbrauktas
Valstybės ūkis ir rinkos kontrolėViešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas Baigtas
Vidaus reikalaiVerslo priežiūros institucijos Baigtas
 Viešojo sektoriaus institucinės sandaros tobulinimas Šiuo metu vykdomas
Vietos savivaldaSavivaldybių vykdomos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos Šiuo metu vykdomas
ЕnergetikaEnergijos vartojimo efektyvumo tikslų pasiekimas Baigtas
Auditai atliekant Europos Sąjungos fondų investicijų audito institucijos funkcijas*
*- Atliktų auditų rezultatai viešinami tik gavus Europos Komisijos patvirtinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 139 str.
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Baigtas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2017 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Šiuo metu vykdomas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2018 m. liepos 1 d.–2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Šiuo metu vykdomas
Išvados atliekant biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas
2018–2021 m. ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Baigtas
 2019 m. valstybės biudžeto projekto vertinimas Nepradėtas
 Pagrindinių mokesčių projekcijų paklaidų vertinimas Baigtas
 Patikslinto ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Nepradėtas
 Retrospektyvus fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimas Bus baigtas per 3 mėn.
 Stabilumo 2018 m. programos vertinimas Baigtas
Kita veikla
Biudžeto valdysenos brandos vertinimas Šiuo metu vykdomas
 Savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) atliekamo audito išorinė peržiūra Baigtas
 Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) išorės auditas Baigtas
 Valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena Šiuo metu vykdomas
Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2018-07-19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.