Į pradžią
2020 metų veiklos planas
Valstybės kontrolės 2020 m. veiklos planas (PDF)
Veiklos auditai
Aplinkos apsaugaAplinkos apsaugos ir taršos prevencijos veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas Baigtas
 Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) Baigtas
 Lietuvos miškų išteklių naudojimas Nepradėtas
 Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Šiuo metu vykdomas
Informacinių išteklių valdymasElektroniniai nusikaltimai Bus baigtas per 3 mėn.
Kūno kultūra ir sportasSporto plėtra Nepradėtas
Socialinė apsauga ir darbasAsmenų su negalia socialinė integracija Bus baigtas per 3 mėn.
 Ilgalaikė priežiūra Šiuo metu vykdomas
ŠvietimasAukštojo mokslo kokybė  Šiuo metu vykdomas
 Profesinis mokymas Baigtas
 Švietimo sistemos pažangos vertinimas Bus baigtas per 3 mėn.
TeisingumasAntstoliams ir notarams pavestos valstybės funkcijos Bus baigtas per 3 mėn.
 Teismų sistema Baigtas
Transportas ir komunikacijosKelių infrastruktūros valdymas Šiuo metu vykdomas
Valstybės turto ir finansų valdymasTarptautinės finansinės paramos valdymas Nepradėtas
 Valstybės nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybėms patikėjimo teise, valdymas Bus baigtas per 3 mėn.
Valstybės ūkis ir rinkos kontrolėŪkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimas Baigtas
 Valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų valdysena Šiuo metu vykdomas
Vidaus reikalaiPolicijos vykdoma nusikaltimų prevencija ir tyrimas Šiuo metu vykdomas
 Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų skaičių ir jų padarytus nuostolius Šiuo metu vykdomas
ЕnergetikaIgnalinos atominės elektrinės uždarymo procesas Šiuo metu vykdomas
Finansiniai (teisėtumo) auditai
Valstybės turto ir finansų valdymas2019 m. Garantinis fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. Ilgalaikio darbo išmokų fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys ir valstybės skola Šiuo metu vykdomas
 2019 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. Rezervinis (stabilizavimo) fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys Šiuo metu vykdomas
 2019 m. Valstybinio socialinio draudimo fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas Šiuo metu vykdomas
 2019 m. Viešoji įstaiga „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ Baigtas
 2020 m. Garantinis fondas Nepradėtas
 2020 m. Ilgalaikio darbo išmokų fondas Nepradėtas
 2020 m. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys ir valstybės skola Nepradėtas
 2020 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondas Nepradėtas
 2020 m. Rezervinis (stabilizavimo) fondas Nepradėtas
 2020 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys Nepradėtas
 2020 m. Valstybinio socialinio draudimo fondas Nepradėtas
 2020 m. VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas Nepradėtas
 2020 m. Viešoji įstaiga „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ Nepradėtas
Auditai atliekant Europos Sąjungos fondų investicijų audito institucijos funkcijas*
*- Atliktų auditų rezultatai viešinami tik gavus Europos Komisijos patvirtinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 139 str.
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2018 m. liepos 1 d.–2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Baigtas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2019 m. liepos 1 d. – 2020 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Šiuo metu vykdomas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2020 m. liepos 1 d.–2021 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Nepradėtas
Išvados atliekant biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas
2020 m. birželio mėn. patikslinto ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Baigtas
 2020 m. rugsėjo mėn. patikslinto ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Nepradėtas
 2020 m. savivaldybių biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimas Baigtas
 2020–2023 m. ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Baigtas
 2021 m. valdžios sektoriaus biudžetų projektų vertinimas Nepradėtas
 Stabilumo 2020 m. programos vertinimas Baigtas
Vertinimai
2018–2019 m. savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinė peržiūra Baigtas
 2019–2020 m. savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinė peržiūra Nepradėtas
 Savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas Šiuo metu vykdomas
 Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) išorės auditas Bus baigtas per 3 mėn.
 Valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena Baigtas
 Viešojo sektoriaus institucinės sandaros apžvalga Baigtas
Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2020-07-06

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.