Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
2021 metų veiklos planas
Veiklos auditai
Aplinkos apsaugaGamtinės aplinkos būklės vertinimas Šiuo metu vykdomas
 Lietuvos miškų išteklių naudojimas Šiuo metu vykdomas
Informacinių išteklių valdymasKibernetinio saugumo užtikrinimas Lietuvoje Nepradėtas
 Registrų centro informacinių išteklių tvarkymas Bus baigtas per 3 mėn.
Kūno kultūra ir sportasAukšto meistriškumo sporto valdymas Baigtas
Socialinė apsauga ir darbasSlaugos ir socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims Išbrauktas
 Užimtumo tarnybos veikla Bus baigtas per 3 mėn.
 Vaiko teisių apsauga ir globa Šiuo metu vykdomas
Sveikatos apsaugaSveikatos priežiūros tvarumo užtikrinimas esant ekstremaliosioms situacijoms Šiuo metu vykdomas
ŠvietimasStudijų kokybės užtikrinimas aukštosiose mokyklose Baigtas
TeisingumasNotarų taikomi įkainiai Išbrauktas
Transportas ir komunikacijosKlaipėdos jūrų uosto infrastruktūros valdymas Šiuo metu vykdomas
Valstybės turto ir finansų valdymasOficialiosios statistikos tvarkymas Šiuo metu vykdomas
 Tarptautinės finansinės paramos valdymas Išbrauktas
Valstybės ūkis ir rinkos kontrolėValstybės ir savivaldybių valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų valdysena Baigtas
Vidaus reikalaiInstitucijų pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas Šiuo metu vykdomas
 Policijos vykdoma nusikaltimų prevencija ir tyrimas Baigtas
 Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų skaičių ir jų padarytus nuostolius Baigtas
Viešasis valdymasBuhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų centralizavimas Nepradėtas
ЕnergetikaIgnalinos atominės elektrinės uždarymo procesas Baigtas
Finansiniai auditai
Valstybės turto ir finansų valdymas2020 m. Garantinis fondas Baigtas
 2020 m. Ilgalaikio darbo išmokų fondas Baigtas
 2020 m. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys ir valstybės skola Baigtas
 2020 m. Pensijų anuiteto fondas Baigtas
 2020 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondas Baigtas
 2020 m. Rezervinis (stabilizavimo) fondas Baigtas
 2020 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys Baigtas
 2020 m. Valstybinio socialinio draudimo fondas Baigtas
 2020 m. Viešoji įstaiga „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ Baigtas
 2021 m. Garantinis fondas Šiuo metu vykdomas
 2021 m. Ilgalaikio darbo išmokų fondas Šiuo metu vykdomas
 2021 m. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys ir valstybės skola Šiuo metu vykdomas
 2021 m. Pensijų anuiteto fondas Nepradėtas
 2021 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondas Šiuo metu vykdomas
 2021 m. Rezervinis (stabilizavimo) fondas Nepradėtas
 2021 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys Šiuo metu vykdomas
 2021 m. Valstybinio socialinio draudimo fondas Šiuo metu vykdomas
 2021 m. Viešoji įstaiga „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ Nepradėtas
 Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano tikslo „padėti verslui išsaugoti likvidumą“ įgyvendinimo teisėtumas Baigtas
Atitikties auditai
2021 m. Viešoji įstaiga „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ Nepradėtas
Auditai atliekant Europos Sąjungos fondų investicijų audito institucijos funkcijas*
*- Atliktų auditų rezultatai viešinami tik gavus Europos Komisijos patvirtinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 139 str.
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2019 m. liepos 1 d. – 2020 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Baigtas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2020 m. liepos 1 d.–2021 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Šiuo metu vykdomas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Nepradėtas
Išvados atliekant biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas
2021 m. birželio mėn. patikslinto ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Baigtas
 2021 m. gruodžio mėn. patikslinto ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Nepradėtas
 2021 m. kovo mėn. ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Baigtas
 2021 m. rugsėjo mėn. patikslinto ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimas Baigtas
 2022 m. valdžios sektoriaus biudžetų projektų vertinimas Bus baigtas per 3 mėn.
 Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto vertinimas Baigtas
 Lietuvos stabilumo 2021 m. programos vertinimas Baigtas
 Savivaldybių ex-ante fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimas Baigtas
Vertinimai
2019–2020 m tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) išorės auditas Baigtas
 2019–2020 m. savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinė peržiūra Baigtas
 2020–2021 m. savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinė peržiūra Nepradėtas
 Centralizuoto šilumos tiekimo vertinimas  Šiuo metu vykdomas
 COVID-19 pasekmių psichikos sveikatai mažinimo priemonių vertinimas Baigtas
 Lietuvos pasirengimo įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus vertinimas Baigtas
 Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų politikos įgyvendinimo vertinimas Nepradėtas
 Skurdo mažinimo priemonių taikymo vertinimas Bus baigtas per 3 mėn.
 Slaugos ir socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims Baigtas
 Valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena (kovo mėn.) Baigtas
 Valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena (rugsėjo mėn.) Baigtas
Auditai ir vertinimai, kurių metu nagrinėjamos priemonės kovai su COVID-19 sukelta pandemija
Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2021-10-24

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.