Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Kalbos ir pranešimai

Valstybės kontrolieriaus Mindaugo Macijausko pranešimas diskusijoje „Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teisėkūros kokybė“

(2020-10-23)

Valstybės kontrolieriaus Mindaugo Macijausko kalba LR Seimo plenariniame posėdyje pristatant Valstybės kontrolės išvadas dėl 2019 m. valstybės ataskaitų rinkinio, nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, Garantinio, Ilgalaikio darbo išmokų bei Rezervinio fondų

(2020-10-15)

Valstybės kontrolieriaus A. Dulkio pranešimas valstybės tvarios plėtros konferencijoje Signals 2019: „Strateginis mąstymas ir Miunhauzeno pamokos“ (vaizdo įrašas)

(2019-11-27)

Valstybės kontrolės ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto organizuota konferencija „Kova su šešėliu – ar taikomos priemonės pasieks tikslą?“

(2019-11-08)

 

Įžanginis žodis

Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys

 

Kovos su šešėliu priemonės – ar prevencija ir kontrolė pateisina lūkesčius?

Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytė

 

Šešėlinės ekonomikos mažinimas – ar turime strategiją?

LR Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius

 

Kaip taikant kovos su šešėliu priemones nedidinti administracinės naštos verslui?

EY mokesčių partneris Kęstutis Lisauskas

 

Išmanusis mokesčių administravimas ar „įkandamas“ (ne) išmaniam verslui?

LBAA prezidentė Daiva Čibirienė

Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba LR Seimo plenariniame posėdyje pristatant Valstybės kontrolės išvadas dėl 2018 m. valstybės ataskaitų rinkinio, nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir Valstybinio socialinio draudimo, Privalomojo sveikatos draudimo, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, Rezervinio, Garantinio bei Ilgalaikio darbo išmokų fondų

(2019-10-15)

Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio pranešimas „Auditoriui reikia pozityvaus požiūrio į gyvenimą“ tarptautinėje Vidaus auditorių asociacijos konferencijoje 2019

(2019-04-11)

Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba Lietuvos prokuratūros įkūrimo 100-čiui pažymėti skirtoje konferencijoje „Prokuratūra dirbtinio intelekto amžiuje. Kokių netikėtų iššūkių tikėtis?“

(2019-01-16)

Valstybės kontrolieriaus A. Dulkio pranešimas valstybės tvarios plėtros konferencijoje Signals 2018: „Pagiriamasis žodi biudžetui“ (vaizdo įrašas)

(2018-11-28)

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojo Audriaus Misevičiaus kalba LR Seimo plenariniame posėdyje pristatant Valstybės kontrolės išvadas dėl 2017 m. valstybės ataskaitų rinkinio, nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir Valstybinio socialinio draudimo, Privalomojo sveikatos draudimo, Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo, Rezervinio, Garantinio bei Ilgalaikio darbo išmokų fondų

(2018-10-16)

Valstybės kontrolės ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto organizuota konferencija „Viešieji pirkimai. Gerosios ES patirtys ir jų taikymas Lietuvoje“

(2018-05-18)

 

Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas

Ekonomikos audito departamento direktorius Julius Lukošius

Valstybės kontrolės ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto organizuota konferencija „Valstybės nekilnojamojo turto valdymas – ar gebame valdyti išmintingai?“

(2018-04-20)

 

Efektyvus valstybės nekilnojamojo turto valdymas – misija ne/įmanoma

Valdymo audito departamento direktorė Živilė Simonaitytė

 

Valstybės nekilnojamasis turtas – vakar, šiandien, rytoj

Finansų viceministras Darius Sadeckas

 

Valstybės turto panauda: sąmoningas ūkinės veiklos rėmimas ar aplaidumas?

Konkurencijos tarybos narė, pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė

 

Panaudos teisė ir NVO. Ar žinome ką remia valstybė?

VšĮ „NVO teisės instituto" ekspertė Aurelija Olendraitė

Valstybės kontrolės ir Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto organizuota konferencija „Kiek energijos eikvojame kurdami tvaria energetika?“

(2017-04-28)

 

Europos Audito Rūmai ir jų veikla

Europos Audito Rūmų narys atsakingas už institucinius santykius Rimantas Šadžius

 

Apžvalgos apie Europos Sąjungos energetiką ir klimatą pristatymas

Europos Audito Rūmų narys, I kolegijos seniūnas Phil Wynn Owen

 

XVII Vyriausybės prioritetai energijos vartojimo efektyvumo srityje

Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas

 

Sąskaita už energetiką: aukščiausiosios audito institucijos įžvalgos

2-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Milčiūnas

 

Pilkosios dėžės testas Lietuvos energetikos vizijai: požiūris iš šalies

Energetikos Bendrijos Sekretoriatas, Ekspertas Andrius Šimkus

Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio pristatymas vadovų konferencijoje EBIT 2018“

(2018-03-22)

Valstybės kontrolės ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komiteto organizuota konferencija „Ar galime atverti iki 2 proc. BVP?“

(2017-03-24)

 

Ar užtikrinamas viešojo sektoriaus turimų duomenų atvėrimas

Informacinių technologijų audito departamento direktorė Ž. Simonaitytė

 

Atviri duomenys. Ar tikrai reikia 4x3

VDU Informatikos fakulteto ir CTO Baltijos pažangių technologijų instituto prof. dr. T. Krilavičius

 

Atviri duomenys praktiškai. Prasmė, sėkmės, nesėkmės ir perspektyvos

Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjas Povilas Poderskis

 

Duomenys, Žmonės, Valstybė

Infobalt prezidentas, Tieto Lietuva vadovas Tomas Vitkus

Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba Seime, pristatant išvadas: dėl Garantinio fondo ir dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo

(2016-10-18)

Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba Seime, pristatant išvadas: dėl 2015 metų valstybės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo, dėl 2015 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės skolos ataskaitų ir skolinimosi teisėtumo, dėl Privatizavimo fondo, dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo, dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo, dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo

(2016-10-11)

Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento l. e. p. direktorės Sigitos Rojutės pranešimas „VP sutarčių vykdymas: valstybinio auditoriaus perspektyva“ penktojoje kasmetinėje viešųjų pirkimų konferencijoje „Viešieji pirkimai 2016: sprendimai verslui. Tinkamas viešųjų pirkimų sutarčių vykdymas įsisavinant ES lėšas“.

(2016-02-25)

Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba Seime, pristatant nuomonę dėl 2016 metų valstybės biudžeto

(2015-12-08)

Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba Seime, pristatant išvadas: dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo ir dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo

(2015-10-15)

Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba Seime, pristatant išvadas: dėl 2014 metų valstybės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo, dėl 2014 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės skolos ataskaitų ir skolinimosi teisėtumo, dėl Privatizavimo fondo, dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo, dėl Garantinio fondo, dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo

(2015-10-13)

Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės kalba Seime, pristatant aštuonias išvadas: dėl 2013 metų valstybės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo, dėl 2013 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės skolos ataskaitų ir skolinimosi teisėtumo, dėl Privatizavimo fondo, dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo, dėl Garantinio fondo, dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo, dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo

(2014-10-14)

Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės kalba Seime, pristatant Išvadą dėl 2012 m. valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir valstybės biudžeto vykdymo bei Išvadą dėl 2012 metų nacionalinio ataskaitų rinkinio

(2013-10-01)

Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės kalba Seime, pristatant Valstybės kontrolės 2012 metų ataskaitą

(2013-06-11)

Valstybės kontrolės išvados dėl Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, valstybės skolos ataskaitų ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo pristatymas LR Seime

(2012-10-02) Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės kalba.

Valstybės kontrolės surengta konferencija „Lietuvos vystymo strateginio planavimo pažanga“, (2012-09-06)

 

„Lietuva 2030“ – sutarimo dėl valstybės vystymosi vizijos, jos prioritetų ir jų įgyvendinimo krypčių, siekiamos pažangos vizija“ – Ministro Pirmininko tarnybos Strateginio valdymo departamento direktorės Jurgitos Šiugždinienės pranešimas

 

„Nacionalinės pažangos programa – ilgalaikės valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, ES finansinės paramos panaudojimas šiems prioritetams įgyvendinti 2014 – 2020 m. laikotarpiu“ - Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento direktorės Loretos Maskaliovienės pranešimas

 

„Nacionalinės pažangos programos prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ – viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programa“ - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo politikos skyriaus vedėjo Virginijaus Vaškelio pranešimas

 

„Nauji Vyriausybei atskaitingų įstaigų veiklos stebėsenos sprendimai ir jų rezultatai. Veiklos stebėsenos informacinė sistema“ - Ministro Pirmininko tarnybos Planavimo ir stebėsenos skyriaus vedėjos Eglės Rimkutės pranešimas

 

„Lietuvos pažangos strategijos sėkmingo įgyvendinimo prielaidos ir grėsmės“ - ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektoriaus, doc. dr. Nerijaus Pačėsos pranešimas.

Valstybės kontrolės išvados dėl 2010 m. valstybės biudžeto vykdymo apyskaitos ir Išvados dėl 2010 m. valstybės skolos ataskaitų pristatymas LR Seime

(2011-09-29) Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės kalba.

Valstybės kontrolės surengta konferencija „Koks turi būti viešasis sektorius?“, (2011-06-21)

 

„Viešasis sektorius XXI amžiuje“, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros vedėjos Birutės Mikulskienės pranešimas.

 

„Viešojo administravimo sistemos struktūrinės permainos: nuveikti darbai ir ateities perspektyvos“, LR vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento Viešojo administravimo politikos skyriaus vedėjo Virginijaus Vaškelio pranešimas.

 

„Vadyba, kaip įrankis siekiant veiklos tobulinimo“, UAB „PricewaterhouseCoopers“ projektų vadovo Juozo Mikulio pranešimas.

 

„Greiti sprendimai viešojo sektoriaus efektyvumui didinti“, UAB „Ernst & Young Baltic“ vyriausiojo darbo grupės vadovo Vaidoto Lenkčio pranešimas.

 

„Valstybės valdomos įmonės: praktinis požiūris į permainas“, UAB „Civitta“ įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Adam Sauliaus Vainos pranešimas.

 

„Funkcijų peržiūros taikymas Lietuvoje“, VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ valdybos pirmininko Klaudijaus Manioko pranešimas-diskusija.

 

„Inovacijos Lietuvos viešajame valdyme“, Viešosios politikos ir vadybos instituto partnerio, programų vadovo Vitalio Nakrošio pranešimas.

 

„Horizontaliosios viešosios politikos analizė: metodologiniai ir praktiniai iššūkiai, jų sprendimo būdai“, Viešosios politikos ir vadybos instituto vyriausiosios analitikės Agnės Paliokaitės pranešimas.

 

„Valstybės netiesioginio poveikio matavimas: administracinės naštos atvejis“, Viešosios politikos ir vadybos instituto analitikės Ramunės Černiūtės pranešimas.

 

„Kiek valstybei kainuoja investuoti 1 litą - Viešasis sektorius XXI amžiuje“, Viešosios politikos ir vadybos instituto direktoriaus, programų vadovo Haroldo Brožaičio pranešimas.

Valstybės kontrolės išvados dėl 2009 m. valstybės biudžeto vykdymo apyskaitos ir 2009 m. valstybės skolos ataskaitos pristatymas LR Seime

(2010-10-12). Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės kalba.

Valstybės kontrolės surengta konferencija „Viešieji pirkimai: ar sistema veikia efektyviai?“, (2010-09-21)

 

„Sisteminis požiūris į viešųjų pirkimų pertvarką“, LR ūkio ministro Dainiaus Kreivio pranešimas.

 

„Viešųjų pirkimų pokyčiai ir perspektyvos“, Viešųjų pirkimų tarnybos l.e.p. direktoriaus Žydrūno Plytniko pranešimas.

 

„Centrinės perkančiosios organizacijos nauda viešajam sektoriui ir verslui“, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Pirkimų sprendimų skyriaus viršininkės Jurgitos Kuklierienės pranešimas.

 

„Viešųjų pirkimų skaidrinimo galimybės ir ribos“, Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidento Giedriaus Kadziausko pranešimas.

 

„Tiekėjų teisių gynimas ir efektyvumo principo užtikrinimas įgyvendinus Lietuvoje ES direktyvą 2007/66“, VU Teisės fakulteto lektoriaus, advokato Dr. Deivido Soloveičiko pranešimas.

 

„Viešieji pirkimai perkant sveikatos priežiūros paslaugas: teisinis reglamentavimas, ES šalių patirtis, esama situacija“, UAB „Baltic Orthoservice“ direktoriaus Gedimino Kostkevičiaus pranešimas.

 

„FIDIC tarptautinių sutarčių naudojimo patirtis Lietuvos viešuosiuose pirkimuose“ (Anglų k.), UAB „Vilnius consult“ valdybos nario Jim Dawson pranešimas.

Valstybės kontrolės 2009 m. veiklos ataskaitos pristatymas LR Seime

(2010-09-14). Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės kalba.

Lietuvos auditorių rūmų 10 m. įkūrimo minėjimas

2010-06-03). Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės sveikinimas.

LR Seimo Audito komiteto ir Seimo Europos informacijos centro surengta diskusija „Valstybių narių atskaitingumo už Europos Sąjungos lėšų naudojimą didinimas“

(2010-05-19). 8-ojo audito departamento direktoriaus Arūno Dulkio pranešimas.

 

 

 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2020-10-23

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.