Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba Seime, pristatant išvadas: dėl Garantinio fondo ir dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo

Laba diena, gerbiamasis posėdžio pirmininke, gerbiamieji Seimo nariai, gerbiama finansų ministre.

Atlikę Garantinio fondo 2015 metų ataskaitų rinkinio teisingumo bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo auditą, reiškiame besąlyginę nuomonę dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio fondo biudžeto vykdymo, sąlyginę nuomonę dėl finansinių ataskaitų rinkinio. Garantinio fondo pajamos apskaitoje registruojamos remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos tvarkomais mokesčių fondo duomenimis. Vis dar yra problemų su mokesčių fondo apskaita.
Kaip aukščiausia audito institucija matome tas pačias problemas, apie kurias jau esame pasisakę 2013 ir 2014 metų audito ataskaitose. Tai yra, pirma, nepašalinti mokesčių fondo apskaitai tvarkyti naudojamų informacinių sistemų trūkumai; antra, apskaitos duomenys nepagrįsti turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis.
Atsižvelgdami į tai, negalime patvirtinti Garantinio fondo 16,6 mln. eurų socialinių įmokų pajamų ir su jomis susijusių 1 mln. eurų gautinų ir sukauptų gautinų sumų teisingumo. Norime priminti, kad Vyriausybė svarsto galimybę nuo 2017 metų įmokų į Garantinį fondą administravimą perduoti „Sodrai“, tai galimai išspręs fondo pajamų teisingumo klausimą. Ačiū už dėmesį.

* * *

Teikiame išvadą dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo. Atlikę Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą, reiškiame besąlygines nuomones ir dėl finansinių ataskaitų, ir dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių. Fondo lėšos yra vienas Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo finansavimo šaltinių ir jos kasmet mažėja. 2010 metais fonde buvo 76 mln. eurų, o 2015 metų pabaigoje liko 5 mln. eurų.
Siekdama užtikrinti stabilų šio fondo lėšų papildymą, aukščiausioji audito institucija dar 2010 metais rekomendavo Vyriausybei ir Energetikos ministerijai ieškoti galimybių ir spręsti klausimą dėl papildomų pajamų šaltinio. Apie šią problemą priminėme ir 2013, ir 2014, ir 2015 metų valstybinio audito ataskaitose dėl fondo lėšų naudojimo. Nuo 2014 metų fondo įplaukų pagrindinis šaltinis yra lėšos, gautos už Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą. Kasmet jos sudaro apie 2 mln. eurų.
Norime priminti, kad būtinybę fondo lėšų papildymo problemą spręsti kaip sudėtinę viso Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo proceso dalį matome ne tik mes, aukščiausioji audito institucija, apie tai yra pasisakę ir Europos audito rūmai. Ačiū už dėmesį.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2016-10-26

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.