Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
ASMENŲ SAUGUMO IR TURTO APSAUGOS UŽTIKRINIMO TIKSLU VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

Kodas 188659229

Pamėnkalnio g. 27, V. Kudirkos g. 15, Vilnius

Tel. (8 5) 266 6766, el. paštas asmensduomenys@vkontrole.lt (duomenų apsaugos pareigūnas), (8 5) 266 6799 (saugos įgaliotinis)

Valstybės kontrolė vaizdo duomenis tvarko vadovaudamasi Duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e papunkčiu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą.

Vaizdo duomenys kaupiami duomenų laikmenose ir saugomi 30 kalendorinių dienų.

Vaizdo duomenų kopijos, kuriose yra užfiksuoti teisės pažeidimai, teikiami ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms ir saugomi iki jų tam tikro nurodymo.

Asmenys, kurių vaizdo duomenis (asmenų, patenkančių į stebėjimo lauką, ir jų valdomų transporto priemonių vaizdo duomenys) renka Valstybės kontrolė, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis, tvarkomais Valstybės kontrolėje, ir turi teisę reikalauti, kad Valstybės kontrolė nedelsdama ištrintų su juo susijusius asmens duomenis (t. y. teisė būti pamirštam).

Papildomai informacija apie asmens duomenų tvarkymą Valstybės kontrolėje pateikta interneto svetainėje www.vkontrole.lt, kurioje galima susipažinti su Valstybės kontrolės administracinio pastato vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų tvarkymo aprašu, Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės kontrolėje tvarkos aprašu ir kita informacija. Su šia informacija taip pat galima susipažinti pas Valstybės kontrolės apsaugos darbuotoją.

Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises, turi teisę pateikti rašytinį prašymą Valstybės kontrolei arba skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Prašymas pateikiamas Valstybės kontrolei asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį (adresu: Pamėnkalnio g. 27, Vilnius) arba el. paštu adresu info@vkontrole.lt. El. paštu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

VALSTYBĖS KONTROLĖS ADMINISTRACINIO PASTATO VAIZDO STEBĖJIMO PRIEMONĖMIS GAUNAMŲ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠAS

Už informaciją atsakingas Bendrųjų reikalų departmento Informacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2019-02-28

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.