Į pradžią
Priimamojo informacija

Valstybės kontrolės priimamojo adresas: Pamėnkalnio g. 27, Vilnius (įeiti iš V. Kudirkos g. 15)

Tel. (8 5) 266 6809, el. paštas info@vkontrole.lt

Asmenys priimami kiekvieną darbo dieną:
pirmadieniais ir antradieniais nuo 7 val. iki 17 val.
trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.
penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val.

Už asmenų aptarnavimą ir informacijos teikimą Valstybės kontrolėje atsakinga Bendrųjų reikalų departamento Informacijos skyriaus vedėja Jolanta Radžiūnienė, tel. (8 5) 266 6809, o jos nesant – šio skyriaus vyr. specialistė Audronė Desiatnikienė, tel. (8 5) 266 6752.

Valstybės kontrolėje asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Norėdami gauti informaciją ar dokumentą Valstybės kontrolėje, prašome užpildyti prašymo formą.

Prašymai pateikti informaciją Valstybės kontrolėje nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
 

Už informaciją atsakingas Bendrųjų reikalų departamento Informacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2020-04-24

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.