Į pradžią
Priimamojo informacija

APTARNAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖJE
DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PASKELBTOS
EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU ATMINTINĖ

Lankytojai aptarnaujami institucijos laukiamajame:

– prieš tai nusidezinfekavę rankas;

– laikantis saugaus (ne mažesnio kaip 2 metrų) atstumo.

Vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai ir darbuotojas aptarnaujantis lankytojus, aptarnavimo metu, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar nedėvintys nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukės, respiratoriaus ar kt. priemonės), išskyrus neįgalumą turinčius asmenis, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

Jiems siūloma kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolę nuotoliniu būdu (telefonu, elektroniniu paštu, paštu).

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės lankytojams būtina laikytis asmens higienos taisyklių:

– dezinfekuoti rankas;

– čiaudėdami ar kosėdami turi prisidengti sulenkta alkūne arba vienkartine nosine;

– neliesti rankomis veido, akių, nosies, burnos ir kt.

Parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“

Valstybės kontrolės priimamojo adresas: Pamėnkalnio g. 27, Vilnius (įeiti iš V. Kudirkos g. 15)

Tel. (8 5) 266 6809, el. paštas info@vkontrole.lt

Asmenys priimami kiekvieną darbo dieną:
pirmadieniais ir antradieniais nuo 7 val. iki 17 val.
trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.
penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val.

Už asmenų aptarnavimą ir informacijos teikimą Valstybės kontrolėje atsakinga Bendrųjų reikalų departamento Informacijos skyriaus vedėja Jolanta Radžiūnienė, tel. (8 5) 266 6809, o jos nesant – šio skyriaus vyr. specialistė Audronė Desiatnikienė, tel. (8 5) 266 6752.

Valstybės kontrolėje asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Norėdami gauti informaciją ar dokumentą Valstybės kontrolėje, prašome užpildyti prašymo formą.

Prašymai pateikti informaciją Valstybės kontrolėje nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
 

Už informaciją atsakingas Bendrųjų reikalų departamento Informacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2020-08-11

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.