Į pradžią
Priimamojo informacija

Dėmesio!

Nuo š. m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną dėl COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) plitimo grėsmės, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės darbuotojai dirbs, aptarnaus asmenis ir teiks informaciją nuotoliniu būdu*:

– Prašymai ir dokumentai siunčiami vienu iš šių būdu:

  • el. paštu info@vkontrole.lt

  • per E. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt)

  • paštu (Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius)

– Asmenys konsultuojami telefonu (8 5) 266 6809 arba (8 5) 251 2848

* nuotolinio darbo trukmė priklausys nuo karantino trukmės

Parengta vadovaujantis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“.

Valstybės kontrolės priimamojo adresas: Pamėnkalnio g. 27, Vilnius (įeiti iš V. Kudirkos g. 15)

Tel. (8 5) 266 6809, el. paštas info@vkontrole.lt

Asmenys priimami kiekvieną darbo dieną:

pirmadieniais ir antradieniais nuo 7 val. iki 17 val.

trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.

penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val.

Už asmenų aptarnavimą ir informacijos teikimą Valstybės kontrolėje atsakinga Bendrųjų reikalų departamento Informacijos skyriaus vedėja Jolanta Radžiūnienė, tel. (8 5) 266 6809, o jos nesant – šio skyriaus vyr. specialistė Audronė Desiatnikienė, tel. (8 5) 251 2848.

Valstybės kontrolėje asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Norėdami gauti informaciją ar dokumentą Valstybės kontrolėje, prašome užpildyti prašymo formą.

Prašymai pateikti informaciją Valstybės kontrolėje nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

Už informaciją atsakingas Bendrųjų reikalų departamento Informacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2020-11-10

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.