Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Bendradarbiavimas Europos Sąjungoje

ES AAI Ryšių palaikymo komitetas

Pagrindinė aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų bendradarbiavimo struktūra Europos Sąjungoje yra Ryšių palaikymo komitetas, kurį sudaro ES šalių aukščiausiųjų audito institucijų vadovai ir Europos Audito Rūmų pirmininkas, Ryšių palaikymo pareigūnų komitetas ir konkrečius audito klausimus nagrinėjančios darbo grupės.

ES valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vadovai kartą per metus susitinka Ryšių palaikymo komiteto posėdžiuose, kuriuose aptariami aktualūs klausimai, keičiamasi informacija, numatomos tolesnio bendradarbiavimo gairės.

Kartą per metus rengiami Europos aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų ryšių palaikymo pareigūnų posėdžiai, kurių tikslas – pasiruošti Ryšių palaikymo komiteto susitikimui bei plėtoti profesinius ryšius. Ryšių komitetas suformuoja darbo grupes konkretiems ir bendro pobūdžio klausimams nagrinėti.

Valstybės Kontrolė dalyvauja Fiskalinės politikos audito tinklo, Lisabonos strategijos / strategijos „Europa 2020“ audito tinklų ir Specialiosios paskirties darbo grupės dėl Europos bankų sąjungos veikloje.


Europos Audito Rūmai

Valstybės kontrolė aktyviai bendradarbiauja su ES aukščiausiąja audito institucija – Europos Audito Rūmais, su kuriais 1996 metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija.

Valstybės kontrolės auditoriai dalyvauja Europos audito misijose, kurių metu atliekami Europos Bendrijos lėšų panaudojimo valstybėse narėse auditai. Valstybės kontrolė šių auditų metu Europos Audito Rūmų auditoriams teikia praktinę ir logistinę pagalbą, taip pat informaciją apie audituojamą sritį.

Valstybės kontrolė su Europos Audito Rūmais bendradarbiauja ne tik per darbo grupes, bet ir palaiko ryšius tiesiogiai, t. y. vyksta abiejų institucijų delegacijų susitikimai, kurių metu aptariami aktualūs klausimai.


Europos Komisija

Valstybės kontrolė, kuri yra ir Europos Sąjungos fondų audito institucija, su Europos Komisija bendradarbiauja vykdant misijas, kurių metu atliekami Europos Bendrijų lėšų panaudojimo Lietuvoje auditai. Valstybės kontrolės auditoriai dalyvauja Europos Komisijos generalinių direktoratų rengiamuose seminaruose ir darbo grupėse, kur analizuojami Europos Sąjungos fondų, vidaus kontrolės sistemos bei audito klausimai.

Kartą per metus Valstybės kontrolės atstovai dalyvauja Europos struktūrinės paramos finansų kontrolės institucijų (Homologinės grupės) susitikimuose, organizuojamuose vienoje iš ES valstybių narių. Homologinė grupė yra Europos Komisijos ekspertų grupė, kurią sudaro ES šalių nacionalinių audito institucijų atstovai. Grupės paskirtis – tobulinti kontrolės ir audito veiklos koordinavimą ir dalintis audito patirtimi su kitomis ES šalimis Europos struktūrinių ir Sanglaudos fondų įgyvendinimo bei jų išlaidų kontrolės ir audito srityje.

 

Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamento Tarptautinių ryšių skyrius
Informacija atnaujinta 2020-03-25

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.