Į pradžią
Dvišalis ir regioninis bendradarbiavimas

Dvišalis bendradarbiavimas su įvairių šalių aukščiausiosiomis audito institucijomis plėtojamas keičiantis oficialiais ir darbo vizitais, dalyvaujant bendruose renginiuose, konferencijose, mokymuose ir seminaruose, atliekant bendrus auditus bei keičiantis profesine informacija.

Valstybės kontrolė glaudžiai bendradarbiauja su kaimyninėmis Baltijos ir Šiaurės šalių bei Lenkijos aukščiausiosiomis audito institucijomis. Kiekvienais metais vyksta Baltijos (Lietuvos, Latvijos, Estijos) ir Šiaurės šalių (Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos) bei Lenkijos aukščiausiųjų audito institucijų vadovų ir atstovų susitikimai, kurie rotacijos principu rengiami vienoje iš šių šalių. Lietuvoje šie susitikimai buvo surengti 2001, 2004 ir 2008 metais. Kasmetinių susitikimų metu audito institucijų atstovai dalijasi patirtimi, aptaria audito institucijoms aktualius klausimus, paralelinių auditų rezultatus, inicijuoja bendras priemones ir nustato tolesnio bendradarbiavimo gaires.

Su Šiaurės šalimis bendradarbiaujama ne tik pagal dvišaliuose protokoluose suderintas priemones, bet ir sudarant sąlygas Valstybės kontrolės auditoriams stažuotis Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Suomijos aukščiausiosiose audito institucijose pagal Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą.

Geri kaimyniniai santykiai palaikomi su Lenkijos aukščiausiąja audito institucija. Pagal dvišalio bendradarbiavimo protokolus su šia institucija bendradarbiaujama ir keičiamasi patirtimi Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) ir Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) komitetų ir darbo grupių veikloje. 2010 m. kartu su Slovakijos Respublikos aukščiausiąja audito institucija atliktas paralelinis auditas dėl epizootinio saugumo užtikrinimo po šių trijų valstybių prisijungimo prie Šengeno erdvės. Tais pačiais metais valstybės kontrolierė lankėsi su oficialiu vizitu Lenkijos aukščiausiojoje audito institucijoje.

Paralelinio audito metu užsimezgę ryšiai su Slovakijos aukščiausiąja audito institucija yra toliau plėtojami – šios institucijos delegacija su oficialiu vizitu lankėsi Valstybės kontrolėje 2011 metais.

Glaudūs ilgalaikiai ryšiai palaikomi su Čekijos aukščiausiąja audito institucija – 2011 m. Valstybės kontrolės delegacija su oficialiu vizitu lankėsi Prahoje, keitėsi patirtimi valstybinio audito metodologijos srityje.

Itin glaudūs ir ilgalaikiai profesiniai ryšiai Valstybės kontrolę sieja su Jungtinės Karalystės nacionaline audito institucija. Nuo 2002 m. iki 2005 m. ši institucija buvo pagrindinė Valstybės kontrolės partnerė vykdant du ilgalaikius ES remiamus PHARE „Dvynių“ projektus. Kitos projekto partnerės buvo Danijos nacionalinė audito institucija, Švedijos nacionalinė audito institucija ir Portugalijos audito rūmai. Projektų metu Valstybės kontrolės darbuotojai galėjo išsamiai susipažinti su šių šalių audito institucijų darbo metodais ir veikla.

Dalykiniai ryšiai palaikomi su narystės ES siekiančios šalies – Makedonijos aukščiausiąja audito institucija.

Valstybės kontrolė palaiko profesinius ryšius su Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių aukščiausiosiomis kontrolės institucijomis. Valstybės kontrolė yra pasirašiusi dvišalio bendradarbiavimo protokolus su Moldovos, Rusijos ir Ukrainos aukščiausiosiomis kontrolės institucijomis. 2010 m. dalyvavome NVS šalių aukščiausiųjų kontrolės institucijų vadovų tarybos dešimtojoje metinėje sesijoje Jerevane (Armėnija) ir vedėme IT savianalizės renginį Rusijos Federacijos sąskaitų rūmuose, 2011 m. keitėmės patirtimi su Moldovos sąskaitų rūmais bendradarbiavimo su parlamentu klausimais.

2010 m. užmegzti ryšiai su Gruzijos kontrolės rūmais. 2011 m. buvo keičiamasi oficialiais ir darbo vizitais, pasirašytas Supratimo memorandumas dėl keitimosi patirtimi audito metodikos srityje, bandomųjų ir bendrų auditų, keitimosi profesine informacija ir Bendradarbiavimo planas 2011–2012 m.

Jei  norite  aplankyti  minėtų  užsienio  šalių  aukščiausiųjų  audito institucijų interneto svetaines,  spauskite čia
 

Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamento Tarptautinių ryšių skyrius
Informacija atnaujinta 2012-10-26

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.