Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Tarptautinės valstybinio audito organizacijos

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė yra aktyvi Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) ir jos regioninės darbo grupės – Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) – narė.

 

INTOSAI yra 1953 m. įkurta profesinė organizacija, vienijanti 195 visateises ir 5 asocijuotąsias nares. Organizacija padeda aukščiausiosioms audito institucijoms prisitaikyti prie didėjančių joms keliamų reikalavimų, skatina patirties ir naujovių audito srityje sklaidą. Limos deklaracija dėl audito principų gairių, priimta 1977 m. IX INTOSAI kongrese ir Meksiko nepriklausomumo deklaracija, priimta 2007 m. XIX INTOSAI kongrese, yra vieni svarbiausių šios organizacijos dokumentų. Abi šios deklaracijos buvo pripažintos 2011 m. priėmus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl AAI nepriklausomumo.

Valstybės kontrolė visateise INTOSAI nare tapo 1992 m. ir sėkmingai įsiliejo į jos veiklą.

 

Institucija yra aktyvi toliau išvardytų INTOSAI darbo grupių narė:

  • Valstybės skolos,

  • Viešosios politikos ir programų vertinimo.

2019 m. vykusiame XXIII INTOSAI kongrese Valstybės kontrolė antrą kartą išrinkta atlikti INTOSAI išorės finansinių ataskaitų auditą ir paskirta audito grupės vadove. Pirmą kartą atlikti šį auditą Valstybės kontrolė buvo išrinkta 2016 m. vykusiame XXII INTOSAI kongrese.

 

INTOSAI regioninė darbo grupė – EUROSAI vienija 49 Europos šalių aukščiausiąsias audito institucijas ir Europos Audito Rūmus. 1990 m. įkurtos organizacijos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos aukščiausiųjų audito institucijų, skatinti informacijos mainus, remti mokslinius darbus valstybinio audito srityje. 1999 m. EUROSAI priėmė visoms aukščiausiosioms audito institucijoms itin svarbią Deklaraciją dėl aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumo.

Valstybės kontrolė EUROSAI veikloje dalyvauja nuo 1993 m. ir yra įsitraukusi į šios organizacijos darbo grupių veiklą:

  • Aplinkos audito darbo grupė,

  • Informacinių technologijų darbo grupė,

  • Savivaldybių audito darbo grupė.

EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupė, kuriai pirmininkauja Valstybės kontrolė, buvo įsteigta 2016 m. birželį Liuksemburge vykusiame 44-ame EUROSAI Valdymo tarybos posėdyje Valstybės kontrolės iniciatyva.

 

Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamento Tarptautinių ryšių skyrius
Informacija atnaujinta 2020-07-31

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.