Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės sveikinimas Lietuvos auditorių rūmų konferencijoje

Gerbiamieji svečiai,

brangūs kolegos,

Gerbiami Lietuvos auditorių rūmų nariai,

Gerbiami svečiai,

Audito Rūmų minimas veiklos dešimtmetis yra tarsi kokybės ženklas visai Lietuvos audito sistemai, prie kurios raidos ir tobulėjimo Jūs labai prisidėjote. Be Jūsų svarbaus indėlio kuriant audito standartus ir metodikas, profesinės etikos kodeksą, skatinant pačių auditorių profesinį tobulėjimą Lietuvos audito sistema tikrai nebūtų tokia, kokia ji yra šiandien.

Minint šį profesinės organizacijos jubiliejų Auditorių rūmų, Vidaus auditorių ir savivaldybių kontrolierių asociacijų bei Valstybės kontrolės atstovus norėčiau paraginti ir kartu palinkėti su kiekviena diena vis labiau artėti vieniems prie kitų, stiprinant tarpusavio pasitikėjimą ir skatinant gilesnį supratimą. Juk dirbdami kartu ir ieškodami bendrų sprendimų galėtume padaryti dar daugiau bendram visuomenės ir valstybės labui. Kaip rodo patirtis, iki šiol ne visuomet sugebėjome rasti bendrą, visiems priimtiną supratimą ir juo grįsti tolesnį mūsų bendradarbiavimą. Prieš penkerius metus pasirašę keturšalį susitarimą dėl bendradarbiavimo, šiam tikslui įgyvendinti sudarę komisiją, parengę bendradarbiavimo gairių projektą padėjome, atrodė, tvirtus pagrindus tolimesniam mūsų bendradarbiavimui. Vis dėlto tenka pripažinti, kad nepavyko įgyvendinti ir pasiekti tų tikslų, kurių buvo tikimasi šios gražios audito sistemos grandžių bendradarbiavimo iniciatyvos pradžioje.

šiandienos Lietuvos realijos, verčiančios vis didesnį dėmesį skirti veiklos kokybei ir efektyvumui, ragina grįžti prie pradėtų, bet taip ir nebaigtų darbų. Visai neseniai vėl buvome susitikę su Lietuvos audito rūmų atstovais ir sutarėme, kad būtina atgaivinti bendradarbiavimo tarp visų audito grandžių sutartį. Tikiu, kad šį kartą sugebėsime rasti priemones įveikti visus nesutarimus ir pašalinti kliūtis, praeityje trukdžiusias plėtoti glaudų bendradarbiavimą. Šiandien to reikia ne tik mums patiems. Tokį poreikį diktuoja šiandieninės valstybės ekonominės realijos, didesnio efektyvumo ir sklandesnio darbo iš mūsų tikisi visuomenė. Privalome sunkmetį įveikti būdami gerokai stipresni. Šiandien turime aiškiai pasakyti, kad keisimės ir imsimės realių permainų visi. Turime sukurti integruotą, sklandžiai veikiančią viešųjų finansų kontrolės sistemą, kad visi jos dalyviai nedubliuotų vieni kitų darbo, o galėtų efektyviai pasinaudoti vieni kitų darbo rezultatais, gaudami vienokį ar kitokį patikimumą iš kitos kontrolės grandies. Tik koordinuodami savo veiklą daugiau jėgų galėsime skirti esminiams dalykams, o ne detalėms. Valstybės kontrolė, kaip aukščiausioji audito institucija, ir aš, kaip šios institucijos vadovė, stengsiuosi, kiek tai priklausys nuo mūsų, kad vidaus ir išorės auditorių, Audito rūmų bendradarbiavimas taptų nuolatiniu procesu, padedančiu gerinti audito kokybę, spartinti jo atlikimo tempus, tobulinti visų mūsų profesinę kompetenciją.

Tad baigdama visiems susirinkusiems norėčiau priminti: svarbiausia ne tai, kur esame, bet kuria kryptimi judame. Linkėčiau, kad nuo šiol visi drauge judėtume viena kryptimi.

Naudingos visiems konferencijos ir gražios šventės!

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.