Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Svarbiausios datos

 

2021 04 14

XI-jame Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) kongrese (nuotoliniame) Valstybės kontrolė išrinkta į EUROSAI Valdymo tarybą.

2021 02 03

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo, atsižvelgus į valstybės kontrolieriaus Mindaugo Macijausko teikimą, valstybės kontrolieriaus pavaduotoja paskirta Lina Balėnaitė.

2020 12 23

LR Seimas priėmė naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymą. Įstatymas įsigalios 2021 m. liepos 1 d.

2020 11 25

Surengta IV-oji Valstybės kontrolės organizuojama viešojo sektoriaus konferencija „Signals 2020“.

2020 07 16

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo, atsižvelgus į valstybės kontrolieriaus Mindaugo Macijausko teikimą, valstybės kontrolieriaus pavaduotoja paskirta Živilė Kindurytė.

2020 05 07

Seimo nutarimu Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriumi paskirtas Mindaugas Macijauskas.

2020 01 07

Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) užbaigė bendrą „Rail Baltica“ projekto auditą.

2019 12 04

Europos Audito Rūmų (EAR) vadovaujama nepriklausomų tarptautinių ekspertų komanda atliko aukščiausiosios audito institucijos veiklos vertinimą.

2019 11 27

Surengta III-ioji Valstybės kontrolės organizuojama viešojo sektoriaus konferencija „Signals 2019“.

2019 10 03

Lietuvos aukščiausioji audito institucija antrai kadencijai išrinkta atlikti Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) išorės finansinius auditus.

2019 09 26

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vadovaujama ekspertų grupė pirmą kartą atliko Lietuvos nepriklausomos fiskalinės institucijos, įsteigtos Valstybės kontrolėje, išorės peržiūrą.

2019 09 12

Valstybės kontrolė ir Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos pradėjo bendrą savivaldybių nekilnojamojo turto (NT) auditą.

2019 05 15

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis valstybės kontrolieriui Arūnui Dulkiui už pastangas diegti aukščiausius vadybos standartus valstybės valdyme ir didinti viešojo sektoriaus efektyvumą įteikė Vytauto Andriaus Graičiūno aukso medalį ir skulptūrinį portretą.

2019 01 16

Valstybės kontrolė minėjo įsteigimo šimtmetį.

2018 11 28

Surengta II-oji Valstybės kontrolės organizuojama viešojo sektoriaus konferencija „Signals 2018“.

2018 09 19

Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukščiausiosios audito institucijos pradėjo „Rail Baltica“ projekto auditą.

2018 06 01

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretus, kuriais, atsižvelgus į valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio teikimą, naujais pavaduotojais paskirti Živilė Simonaitytė, Audrius Misevičius ir Mindaugas Macijauskas.

2018 04 04

Valstybės kontrolei suteiktas sertifikatas, patvirtinantis, kad institucijos kokybės vadybos sistema įdiegta ir veikia sėkmingai.

2017 11 28

Surengta I-oji Valstybės kontrolės organizuojama viešojo sektoriaus konferencija „Signals 2017“.

2017 06 09

Aukščiausiosios audito institucijos vadovui Arūnui Dulkiui įteiktas Lietuvos verslo konfederacijos įsteigtas „Partnerystės lyderio“ apdovanojimas, skiriamas už ypatingus nuopelnus stiprinant Lietuvos ekonominę ir politinę galią.

2017 05 25

Lietuva paskirta vadovauti Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) Savivaldybių audito darbo grupei iki 2020 m.

2017 04 28

„Investors‘ Forum“ metinių apdovanojimų ceremonijoje Metų valstybės tarnautoju pripažintas valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys – už kryptingą veiklą siekiant efektyvinti valstybės biudžeto valdyseną, aukščiausią audito instituciją padaryti atvira, atsakinga ir profesionalia partnere didinant viešojo sektoriaus efektyvumą.

2017 04 11

Veiklą pradėjo 2016 m. birželio mėn. įkurta Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) Savivaldybių audito darbo grupė.

2017 01 26

Valstybės kontrolė pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Konkurencijos taryba.

2017 01 24

Aukščiausioji audito institucija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Generaline prokuratūra. Šiuo susitarimu institucijos atnaujino 2010 m. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.

2016 12 13

Aukščiausioji audito institucija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Valstybine mokesčių inspekcija ir atnaujino susitarimus su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba bei Viešųjų pirkimų tarnyba.

2016 12 12

Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) XXII kongrese Abu Dabyje (JAE) Lietuvos aukščiausioji audito institucija išrinkta atlikti INTOSAI išorės auditą.

2016 12 01

Aukščiausioji audito institucija atvėrė veiklos auditų metu institucijoms pateiktų rekomendacijų duomenis.

2016 10 20

Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukščiausiųjų audito institucijų vadovai pasirašė susitarimo memorandumą ir sutarė stebėti pasirengimą „Rail Baltica“ projektui ir jo įgyvendinimą.

2016 09 26

Valstybės kontrolė pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

2016 07 01

Savaitraščio „Veidas“ surengtuose apdovanojimuose geriausia 2016-ųjų metų valstybės institucija paskelbta Valstybės kontrolė, o valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys išrinktas vienu iš trijų geriausių valstybės tarnautojų.

2016 04 21

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu dėl konsultacijų ir studentų praktikos galimybių.

2015 04 15

Seimo nutarimu Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriumi paskirtas Arūnas Dulkys.

2015 04 08

Valstybės kontrolės iniciatyva išleista monografija „Valstybės kontrolės istorija“.

2015 03 20

Šveicarijos Federalinės audito įstaigos ekspertai atliko Valstybės kontrolės informacinių technologijų valdymo brandos vertinimą (I etapas).

2015 03 18

Valstybės kontrolei įteiktas sertifikatas, patvirtinantis, kad institucijos kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

2015 02

Valstybės kontrolės ekspertų grupė įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą Dvynių programos projektą „Audito kokybės kontrolė Juodkalnijos valstybės audito institucijoje“.

2015 01 28

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos banku.

2015 01 28

Pasirašytas susitarimo memorandumas dėl Valstybės kontrolės (kartu su Lenkijos AAI) dalyvavimo Vengrijos AAI komunikacijos srities ekspertiniame vertinime.

2015 01 01

Valstybės kontrolei priskiriama biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcija.

2014 11 25

Patvirtinta Valstybės kontrolės 2015–2020 metų informacinių technologijų strategija.

2014 11

Ekspertų grupė iš Europos Audito Rūmų ir Norvegijos bei Suomijos aukščiausiųjų audito institucijų atliko Valstybės kontrolės veiklos ekspertinį vertinimą.

2014 10 28
 

Vyko Valstybės kontrolės organizuotas Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) seminaras „Atitikties auditas: Atitikties audito gairių (TAAIS 400 ir 4000-4999) taikymas ir geroji praktika“.

2014 07 22
 

Baigtas įgyvendinti 2011–2014 m. vykdytas projektas „Valstybės kontrolės veiklos valdymo tobulinimas“: sukurta ir įdiegta Valstybės kontrolės veiklos planavimo ir stebėsenos sistema (Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-097).

2014 06 26
 

Valstybinio audito inovacijoms skirtame IX EUROSAI kongrese Hagoje (Nyderlandai) Valstybės kontrolės delegacijos darbinė sesija iš 35-ių pripažinta geriausia ir inovatyviausia.

2014 04
 

Valstybės kontrolė pradeda vykdyti Europos Sąjungos (ES) finansuojamą Dvynių programos projektą „Audito kokybės kontrolė Juodkalnijos valstybės audito institucijoje“.

2014 01
 

Pasirašytas supratimo memorandumas su Europos Audito Rūmų, Norvegijos ir Suomijos AAI dėl Valstybės kontrolės ekspertinio vertinimo 2014 m.

2013 12 16

Pradėtas įgyvendinti projektas „Kokybės vadybos modelio, atitinkančios ISO 9001 kokybės standartą, diegimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje“ (2013–2015 m.) (Projekto Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-088).

2013 11 14
 

Valstybės kontrolė įpareigojama atlikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programos audito institucijos funkcijas.

2013 11 11

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su 60-čia savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų. Pirmą kartą audito procedūros bus atliekamos visose 60-yje savivaldybių.

2013 10 26

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukrainos sąskaitų rūmais.

2013 10 10
 

Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė pirmininkauja ES aukščiausiųjų audito institucijų vadovų Ryšių palaikymo komiteto susitikimui Vilniuje (susitikimas yra vienas iš Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių), juo Valstybės kontrolė baigia pirmininkavimą Ryšių palaikymo komitetui.

2013 09 23

Pirmą kartą auditoriai teikia nuomonę Seimui (išvadą ir ataskaitą) dėl 2012 metų nacionalinio konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.

2013 07 01

Parengtas Informacinių sistemų audito vadovas (valstybės kontrolieriaus įsakymas Nr. V-125).

2013 06 07

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinės etikos kodeksas patvirtintas nauja redakcija (valstybės kontrolieriaus įsakymas Nr. V-116).

2013 05 07
 

Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė pirmininkauja ES aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovų Ryšių palaikymo komiteto (RPK) susitikimui Liuksemburge.

2013 04
 

Organizuotas 22-asis INTOSAI IT audito darbo grupės posėdis ir 7-asis INTOSAI IT audito darbo grupės veiklos audito seminaras Vilniuje.

2013 01 28
 

Valstybinių auditų organizavimo, kokybės užtikrinimo ir kontrolės taisyklės patvirtintos nauja redakcija (papildomos valstybinių auditų priežiūros ir peržiūros, taip pat auditorių nešališkumo ir nepriklausomumo užtikrinimo priemonės).

2013

Į lietuvių kalbą išversti Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) standartai.

2012 10 18

Valstybės kontrolė perima pirmininkavimą ES aukščiausiųjų audito institucijų vadovų Ryšių palaikymo komitetui (2013 m.).

2012 09 25

Valstybės kontrolė paskirta tarptautinį nacionalinių parkų veiklos auditą koordinuojančia institucija (auditą atlieka Lietuvos, Bulgarijos, Danijos, Kroatijos, Lenkijos, Norvegijos, Švedijos, Ukrainos AAI) .

2012 09 24

Pirmą kartą auditoriai teikia nuomonę Seimui (išvadą ir ataskaitą) dėl 2011 m. (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų rinkinių bei valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.

2012 09 24

Organizuotas 21-asis kasmetinis Europos struktūrinių fondų finansų kontrolės institucijų (Homologinės grupės) susitikimas Vilniuje (visų ES šalių, Kroatijos, Europos Komisijos tarnybų, Europos Audito Rūmų ir Europos kovos su sukčiavimu biuro atstovams).

2012 09 19

Organizuotas X kasmetinis INTOSAI Profesinių standartų komiteto Atitikties audito pakomitečio posėdis Vilniuje (dalyvavo 12 užsienio šalių AAI, Europos Audito Rūmų ir INTOSAI Plėtros iniciatyvos atstovai).

2012 06 28

Valstybinio audito reikalavimai patvirtinti nauja redakcija.

2012 03 16

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetu.

2012 01 28

Jungtinės Tautos priėmė rezoliuciją dėl aukščiausiųjų audito institucijų nepriklausomumo.

2012 01

Pasirašytas susitarimas dėl bendro tarptautinio (Lietuvos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos ir Suomijos AAI) audito „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų prekybos sistema“ koordinavimo.

2012 01 18

Pasirašytas Supratimo memorandumas dėl Valstybės kontrolės dalyvavimo Lenkijos AAI ekspertiniame vertinime (kartu su Danijos, Austrijos ir Olandijos AAI atstovais).

2012

Visi naujai pradedami finansiniai (teisėtumo) auditai atliekami vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais.

2011 07 22

Pradėtas įgyvendinti projektas „Valstybės kontrolės veiklos valdymo tobulinimas“ (2011–2014 m., projekto Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-097).

2011

Pirmą kartą parengta 2008–2009 m. vykdytų valstybinių veiklos auditų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita.

2011 07 15

Pasirašytas Valstybės kontrolės ir Mykolo Riomerio universiteto bendradarbiavimo susitarimas.

2011 07 05

Pasirašytas ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo su Vilniaus universitetu.

2011 03 22

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Specialiųjų tyrimų tarnyba.

2011 02 25

Pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos atnaujinimo.

2011 02 22

Patvirtinta antroji valstybinio audito strategija 2011-2015 metams. Joje didžiausias dėmesys skiriamas valstybinio audito poveikio didinimui, veiklos efektyvumo ir darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimui.

2010 12 30

Pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo atnaujinimo su Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmais, Vidaus auditorių asociacija ir Savivaldybių kontrolierių asociacija.

2010 12 03

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Generaline prokuratūra.

2010 10 25

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Viešųjų pirkimų tarnyba.

2010 04 15

Seimo nutarimu Lietuvos Respublikos valstybės kontroliere paskirta Giedrė Švedienė.

2007 10 11

Lietuvos Respublikos Seimas pavedė Valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos 2007-2013 m. finansinio laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus.

2005-2006

SIGMA atliko antrąjį Valstybės kontrolės ekspertinį vertinimą.

2005 12 29

Patvirtinta pirmoji Valstybinio audito strategija. Joje suformuluota valstybinio audito misija, strateginis tikslas, nustatytos pagrindinės valstybinio audito strategijos įgyvendinimo priemonių kryptys, apimančios valstybinio audito proceso tobulinimą, audito kokybės kontrolės stiprinimą.

2005 12 22

Papildytas Valstybės kontrolės įstatymas. Patikslinti Valstybės kontrolės veiklos tikslai ir uždaviniai, sustiprintas valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų vaidmuo ir atsakomybė valstybinio audito procese.

2005 05

Bonoje vykusiame VI EUROSAI kongrese valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė išrinkta EUROSAI Valdymo tarybos viceprezidente.

2005 02 04

Seimo nutarimu Lietuvos Respublikos valstybės kontroliere paskirta Rasa Budbergytė.

2004 12 09

Seime įsteigtas Audito komitetas.

2004 06 25

Inauguruotas naujas Valstybės kontrolės pastatas.

2004 01

Pradėtas įgyvendinti antrasis PHARE „Dvynių“ projektas, kurio tikslai - remiantis pirmojo „Dvynių“ projekto rezultatais padėti Valstybės kontrolei pasirengti: a) dirbti veiksmingai ir rezultatyviai Lietuvoje ir Europoje; b) tęsti užduočių ir iniciatyvų, susijusių su ES integracijos procesu, įgyvendinimą ir aquis reikalavimų taikymą. Projektas baigtas 2005 m. rugsėjo mėn.

2003 11 25

Papildytas Valstybės kontrolės įstatymas. Valstybės kontrolei pavesta audituoti valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimą.

2003 07 01

Papildytas Valstybės kontrolės įstatymas. Valstybės kontrolei pavesta Lietuvos tarptautinių sutarčių, teisės aktų, o nuo narystės Europos Sąjungoje dienos – ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Lietuvoje gaunamos ES finansinės paramos auditus.

2003 04

Pradėtas leisti Valstybės kontrolės biuletenis „Valstybinis auditas“.

2002 12 10

Seimas priėmė Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą.

2002 09

Seimo Biudžeto ir finansų komitete įsteigtas Audito pakomitetis.

2002 05

Valstybės kontrolė ir Jungtinės Karalystės nacionalinė audito įstaiga pradėjo vykdyti ES PHARE programos finansuojamą „Dvynių“ projektą, kurio tikslas – pasiekti, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veikla atitiktų acquis reikalavimus ir kad valstybinio išorinio audito funkcijos būtų atliekamos pagal tarptautinius standartus. Projektas baigtas 2003 m. spalio mėn.

2002 05 30

Maskvoje vykusiame V EUROSAI kongrese Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė buvo išrinkta EUROSAI Valdymo tarybos nare šešeriems metams.

2002 05 24

Valstybės kontrolierius patvirtino Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinės etikos kodeksą ir Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinės etikos pažeidimų nagrinėjimo reglamentą.

2002 02 21

Valstybės kontrolieriaus įsakymu patvirtinti Valstybinio audito reikalavimai, įsigalioję nuo 2002 m. kovo 1 d.

2001 12 13

Seimas priėmė naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymą, kuris įsigaliojo 2002 m. kovo 1 d.

2001 05 17

Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento patvirtino Valstybės kontrolės vėliavos ir ženklo projektus.

2000-2001

SIGMA (bendra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) ir Europos Sąjungos iniciatyva Vidurio ir Rytų Europos šalims remti tobulinant valdymą ir administravimą, kuri teikia intelektinę paramą, konsultuoja, organizuoja renginius) atliko pirmąjį Valstybės kontrolės ekspertinį vertinimą.

1999 09 23

Seimo nutarimu Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriumi paskirtas Jonas Liaučius (pareigas ėjo iki 2005 m. vasario 4 d.).

1998

1995 m. priėmus Valstybės kontrolės įstatymą ir 1998 m. – pataisas, tęsiamas Valstybės kontrolės organizacinės struktūros tobulinimas, pereinama prie naujų veiklos būdų, pagrįstų geriausiąja tarptautine praktika.

1996 07 12

Patvirtintas pirmasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnų profesinės etikos kodeksas.

1995 05 30

Priimtas ketvirtasis Lietuvos Respublikos aukščiausiosios kontrolės institucijos veiklą reglamentuojantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas.

1993 06 14

Lietuvos Respublikos aukščiausioji kontrolės institucija – Valstybės kontrolės departamentas – priimta visateise Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos regioninio padalinio Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos EUROSAI nare.

1993 01 04

Seimo nutarimu Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriumi paskirtas Vidas Kundrotas (pareigas ėjo iki 1999 m. rugsėjo 23 d.).

1992 10 25

Lietuvos Respublikos piliečių referendume priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurios XII skirsnyje apibrėžtas Valstybės kontrolės statusas.

1992 10

Lietuvos Respublikos aukščiausioji kontrolės institucija – Valstybės kontrolės departamentas – priimta visateise Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI nare.

1990 06 21

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas paskyrė devintąjį, o atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę - pirmąjį valstybės kontrolierių Kazimierą Uoką (pareigas ėjo iki 1992 m. lapkričio 26 d.).

1990 05 31

Priimtas trečiasis Lietuvos Respublikos aukščiausiosios kontrolės institucijos veiklą reglamentuojantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės departamento įstatymas.

1990 04 05

Įstatymu Dėl Lietuvos Aukščiausiajai tarybai atskaitingų valstybės organų įsteigimo atkurta Lietuvos Respublikos aukščiausioji kontrolės institucija - Valstybės kontrolės departamentas.

1940 08 26

Likviduota nepriklausomos Lietuvos valstybės aukščiausioji kontrolės institucija - Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

1926 03 16

Priimtas antrasis Lietuvos Respublikos aukščiausiosios kontrolės institucijos veiklą reglamentuojantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas.

1919 04 04

Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniuose dėsniuose apibrėžta Valstybės kontrolės vieta valstybėje (VII skirsnis, 34 - 32 paragrafas).

1919 02 20

Priimtas Lietuvos Respublikos aukščiausiosios kontrolės institucijos veiklą reglamentuojantis Įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei tvarkyti.

1919 01 16

Įsteigta Lietuvos valstybės aukščiausioji kontrolės institucija (Valstybės kontrolė) ir paskirtas pirmasis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vadovas Kostas Daugirdas.

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.