Į pradžią
Valstybinis auditorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
  • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • Atitikimas kitiems reikalavimams:
  • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
  • Atlieka valstybinio audito procedūras.
  • Dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų stebėseną.
  • Renka ir apibendrina informaciją, reikalingą valstybinio audito procedūroms atlikti.
  • Teikia informaciją apie atliktų valstybinių auditų rezultatus.
  • Renka ir apibendrina informaciją apie pavestą veiklos sritį, analizuoja pavestą sritį reglamentuojančius teisės aktus.
  • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.