Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą; dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimais;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, Outlook; interneto naršykle, institucijoje įdiegta dokumentų valdymo sistema (toliau – DVS) ir organizacinėmis techninėmis priemonėmis (kopijavimo, nuskaitymo aparatais ir kt.);
 • išmanyti tarnybinį protokolą;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • tvarko departamento darbo organizavimui reikalingus dokumentus ir informaciją, nukreipia ją vykdytojams, supažindina su ja reikiamus darbuotojus; prižiūri pavedimų vykdymo eigą ir informuoja departamento direktorių;
 • tvarko ir rengia valstybinio audito organizavimui reikalingus dokumentus ir informaciją (rengia pavedimus valstybiniams auditams; nukreipia informaciją vykdytojams; prižiūri pavedimų vykdymo eigą);
 • padeda departamento darbuotojams tvarkyti informaciją DVS, konsultuoja departamento darbuotojus DVS naudojimo ir laiko, skirto atlikti užduotis pildymo Valstybės kontrolės planavimo ir stebėsenos sistemoje (VIPSIS) klausimais;
 • departamento vadovų pavedimu organizuoja departamento svečių vizitus, darbuotojų susitikimus, susirinkimus, renginius; informuoja darbuotojus, padeda jiems pasirengti;
 • aprūpina departamento darbuotojus kanceliarinėmis priemonėmis;
 • veda departamento darbuotojų darbo laiko apskaitą, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • rengia ir perduoda Valstybės kontrolės archyvui departamento dokumentų bylas;
 • rengia departamento darbuotojų komandiruočių įsakymus ir padeda darbuotojams tvarkyti komandiruočių ataskaitas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų pavedimus ir nurodymus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.