Į pradžią
Departamento direktorius (l.e.p.)

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
 • darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai” (Valdymo audito departamento direktoriui - „Visiškai slaptai“).
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 • išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Organizuoja metinio institucijos veiklos plano sudarymą ir valstybinio audito programos vykdymą departamento kompetencijai priskirtose valstybės valdymo srityse.
 • Organizuoja ir vykdo valstybinio audito priežiūrą ir peržiūrą.
 • Koordinuoja departamento atliktų valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.
 • Organizuoja valstybinio audito rezultatų analizę ir siūlymų dėl valstybinį auditą, apskaitą ir audituojamą sritį reguliuojančių teisės aktų tobulinimo rengimą.
 • Organizuoja atliktų valstybinių auditų rezultatų pristatymus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose institucijose, žiniasklaidos priemonėse, konferencijose, rengia pranešimus, atstovauja Valstybės kontrolei Lietuvoje ir užsienyje.
 • Organizuoja gerosios praktikos sklaidą, rengia pristatymus, mokymų medžiagas, veda mokymus kitiems institucijos darbuotojams.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.