Į pradžią
Vyriausiasis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – apskaita (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 • išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Padeda departamento direktoriui organizuoti departamento darbą, metinio institucijos veiklos plano sudarymą, valstybinio audito programos vykdymą (organizuoja pavestų valstybės valdymo sričių valstybinius auditus) jo kompetencijai pavestose srityse.
 • Nustatyta tvarka dalyvauja valstybinio audito priežiūros ir peržiūros procese.
 • Organizuoja valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną pavestose srityse.
 • Analizuoja valstybinio audito rezultatus ir teikia siūlymus dėl valstybinį auditą, apskaitą ir pavestą sritį reguliuojančių teisės aktų tobulinimo.
 • Rengia pavestos srities atliktų valstybinių auditų rezultatų apibendrinimus ir juos pristato Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose institucijose, konferencijose, savo kompetencijos ribose atstovauja Valstybės kontrolei.
 • Analizuoja gerąją praktiką, rengia mokymų medžiagas, pristatymus, veda mokymus kitiems institucijos darbuotojams.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.