Į pradžią
Vyresnysis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – vadyba;
 • studijų kryptis – ekonomika;
 • studijų kryptis – finansai;
 • studijų kryptis – teisė;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba, prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.
 • Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
 • Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 • Sisteminiu požiūriu analizuoja Valstybės kontrolės veiklą.
 • Analizuoja atliekamų auditų kokybę, atliktų valstybinių auditų poveikį, rekomendacijų įgyvendinimą ir teikia pasiūlymus.
 • Prireikus dalyvauja audituose.
 • Dalyvauja rengiant teisės aktų, reguliuojančių audituojamųjų subjektų veiklą, apskaitą, atskaitomybę, auditą ir kt. projektus.
 • Dalyvauja rengiant metinę valstybinio audito programą,valstybinių auditų rezultatų apibendrinimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.