Į pradžią
Vyresnysis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • studijų kryptis – apskaita (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 • išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Teikia pasiūlymus dėl departamento darbo organizavimo, metinio institucijos veiklos plano sudarymo, valstybinio audito programos vykdymo departamento kompetencijai pavestose srityse, valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo.
 • Konsultuoja departamento valstybinius auditorius valstybinio audito atlikimo ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos klausimais.
 • Koordinuoja valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.
 • Analizuoja valstybinio audito rezultatus ir teikia siūlymus dėl valstybinį auditą ir pavestą audituojamą sritį reguliuojančių teisės aktų tobulinimo.
 • Rengia pavestos srities atliktų valstybinių auditų rezultatų apibendrinimus, pristatymus ir apžvalgas ir juos pristato kitose institucijose, pagal kompetenciją atstovauja Valstybės kontrolei.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.