Į pradžią
Vyriausiasis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 • išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą arba prireikus vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba prireikus rengia teisines išvadas.
 • Padeda departamento direktoriui organizuoti departamento darbą, metinio institucijos veiklos plano sudarymą, valstybinio audito programos vykdymą (organizuoja pavestų valstybės valdymo sričių valstybinius auditus) jo kompetencijai pavestose srityse.
 • Dalyvauja valstybinio audito priežiūros ir peržiūros procese.
 • Organizuoja valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną pavestose srityse.
 • Organizuoja audito rezultatų apibendrinimų rengimą ir juos pristato Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose institucijose, konferencijose, savo kompetencijos ribose atstovauja Valstybės kontrolei.
 • Organizuoja ir prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.
 • Koordinuoja valstybinio audito rezultatų, gautos informacijos apie departamentui pavestos srities teisinį reguliavimą vertinimą, pasiūlymų rengimą ir teikimą dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.