Į pradžią
Vyresnysis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – politikos mokslai;
 • studijų kryptis – ekonomika;
 • studijų kryptis – komunikacija;
 • studijų kryptis – informatika;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – C1.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.
 • Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 • Analizuoja valstybinio audito poveikį, rekomendacijų įgyvendinimą ir teikia pasiūlymus valstybinio audito rezultatų sklaidos gerinimo tarptautinėse institucijose klausimais.
 • Padeda formuoti Valstybės kontrolės tarptautinio bendradarbiavimo strategiją ir politiką, kuria ir palaiko ryšius su aukščiausiomis audito institucijomis ir kitomis tarptautinėmis audito organizacijomis.
 • Analizuoja ir apibendrina informaciją tarptautinio bendradarbiavimo efektyvumo bei rezultatyvumo klausimais.
 • Konsultuoja Valstybės kontrolės vadovybę santykių su aukščiausiosiomis audito institucijomis ir kitomis tarptautinėmis audito institucijomis klausimais ir pažangios užsienio praktikos, inovacijų ir technologijų taikymo Valstybės kontrolėje klausimais.
 • Rengia straipsnius, apžvalgas, kitus analitinio pobūdžio dokumentus, informaciją apie Valstybės kontrolės veiklą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Dalyvauja rengiant valstybinio audito strategijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.