Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų vertimo į anglų kalbą patirtį;
 • būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, komandiruočių organizavimą biudžetinėse įstaigose, dokumentų rengimo taisyklėmis, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su aukščiausių audito institucijų veikla;
 • žinoti audito, teisės, finansų ir apskaitos, ekonomikos srities terminologiją anglų kalba;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, interneto naršykle;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • mokėti anglų kalbą C1 lygiu.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • verčia Valstybės kontrolėje gautus ir siunčiamus dokumentus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš jos į anglų kalbą;
 • padeda Valstybės kontrolės darbuotojams anglų kalba parengti medžiagą, reikalingą darbo vizitams užsienyje ir oficialių užsienio asmenų vizitams Valstybės kontrolėje;
 • teikia pasiūlymus dėl anglų kalba rengiamų dokumentų, reikalingų Valstybės kontrolės vadovybės oficialiems vizitams, susitikimams Valstybės kontrolėje ir užsienyje, pranešimų, kalbų, tezių, projektų parengimui, atsakymų į kitų šalių AAI ir tarptautinių organizacijų oficialius paklausimus, parengimui;
 • dalyvauja organizuojant informacijos ar dokumentų vertimą Valstybės kontrolės organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose;
 • atlieka išverstų dokumentų peržiūrą ir korekcijas;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus audito, teisės, finansų ir apskaitos, ekonomikos srities terminologijos vartojimo anglų kalba klausimais;
 • renka ir teikia informaciją, reikalingą rengiant departamento / skyriaus veiklos ataskaitas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų pavedimus ir nurodymus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.