Į pradžią
Vyriausiasis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – statistika (arba);
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – veiklos rezultatų stebėsenos patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
 • išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos inovacijų politikos formavimu ir plėtros planavimu susijusiais klausimais; teikia siūlymus dėl naujų išmaniųjų informacinių technologijų ir inovacijų projektų įgyvendinimo, planuoja ir derina finansų poreikį numatomiems inovacijų plėtros projektams, esant poreikiui kuruoja įgyvendinamus projektus.
 • Vertina veiklos procesų poreikius bei teikia siūlymus dėl tinkamiausių informacinių technologijų ir inovacijų priemonių diegimo ir darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimo IT srityje.
 • Teikia pagalbą analizuojant, nustatant ir rengiant IT plėtros strategijas, inovacijų taikymo audite metodiką ir tobulinimo planus; pagal kompetenciją dalyvauja informacinių sistemų tobulinimo, diegimo, interneto svetainių kūrimo projektuose.
 • Dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su veiklos inovacijų politikos formavimu ir plėtros planavimu, projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą, prireikus, inicijuoja šių teisės aktų pakeitimus.
 • Analizuoja inovacijų diegimo proceso eigą, efektyvumą, rengia technologiškai pažangių metodų taikymo audite skatinimo priemones, kaupia informaciją apie inovacijų plėtrą; analizuoja Lietuvos ir kitų valstybių patirtį procesų skaitmeninimo valdymo srityse, užsienio šalių audito institucijų inovacijų plėtros tendencijas ir teikia veiklos tobulinimo siūlymus Valstybės kontrolės vadovybei.
 • Dalyvauja institucijos strateginio planavimo ir veiklos rizikos valdymo veikloje, rengia informaciją apie naujovių diegimo pažangą šiose srityse; organizuoja arba dalyvauja organizuojant seminarus kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.