Į pradžią
Vyriausiasis valstybinis auditorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – finansai;
 • studijų kryptis – teisė;
 • studijų kryptis – ekonomika;
 • studijų kryptis – viešasis administravimas;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – audito arba vidaus audito srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Analizuoja gerąją praktiką, rengia mokymų medžiagas, pristatymus, veda mokymus kitiems institucijos darbuotojams.
 • Analizuoja valstybinio audito rezultatus ir teikia siūlymus dėl valstybinį auditą, apskaitą ir atlikto valstybinio audito srities teisės aktų tobulinimo.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl valstybino audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl valstybino audito vykdymo rengimą.
 • Atlieka valstybinio audito kokybės užtikrinimo procedūras.
 • Atlieka savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą, rengia mokymų medžiagas, veda mokymus, konsultuoja audito metodikos taikymo klausimais.
 • Teikia pasiūlymus, rengia ir tobulina valstybinio audito procesą ir kokybės užtikrinimą reguliuojančius teisės aktus bei metodinę medžiagą, susijusią su auditu ir kompiuterizuotų audito priemonių naudojimu.
 • Analizuoja kitų šalių praktiką, atlieka įvairias analizes, reikalingas valstybinio audito metodikai ir kokybės užtikrinimo sistemai vystyti.
 • Konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus audito metodikos ir kompiuterizuotų audito priemonių taikymo klausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.