Į pradžią
Departamento direktorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika;
 • studijų kryptis – vadyba;
 • studijų kryptis – finansai;
 • studijų kryptis – apskaita;
 • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
 • darbo patirtis – veiklos planavimo srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – C1.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Organizuoja ir koordinuoja Valstybės kontrolės strateginį planavimą, Valstybės kontrolės veiklos procesų ir rizikos valdymą ir strategijų įgyvendinimo stebėseną.
 • Organizuoja ir koordinuoja Valstybės kontrolės veiklos strategijos, metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitos parengimą.
 • Organizuoja valstybinio audito metodikos ir kokybės užtikrinimo politikos formavimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoja Valstybės kontrolės veiklos planavimo ir audito valdymo sistemų administravimą ir inicijuoja jų tobulinimą.
 • Organizuoja savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą.
 • Koordinuoja Valstybės kontrolės tarptautinio bendradarbiavimo veiklą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.