Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – vadyba;
 • studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
 • studijų kryptis – viešasis administravimas;
 • studijų kryptis – teisė;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Padeda institucijos vadovams formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo ir ugdymo politiką ir strategiją, formuoti personalo kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo planų sudarymą ir įgyvendinimą.
 • Analizuoja personalo valdymo ir ugdymo procesą, teikia siūlymus dėl jo tobulinimo ir rizikų valdymo.
 • Atlieka pareigybių analizę ir teikia pasiūlymus dėl organizacinės struktūros formavimo, personalo poreikio ir efektyvaus panaudojimo.
 • Teikia siūlymus Valstybės kontrolės vadovybei dėl organizacinės kultūros gerinimo.
 • Organizuoja darbuotojų paieškos ir atrankos, įtraukimo (adaptavimo ir integravimo)į darbą, vertinimo, karjeros, motyvavimo, ugdymo ir kitus personalo valdymo procesus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.