Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – vadyba;
 • studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
 • studijų kryptis – viešasis administravimas;
 • studijų kryptis – teisė;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Padeda institucijos vadovams formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo ir ugdymo politiką ir strategiją, formuoti personalo kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo planų sudarymą ir įgyvendinimą.
 • Analizuoja personalo valdymo ir ugdymo procesą, teikia siūlymus dėl jo tobulinimo ir rizikų valdymo.
 • Atlieka pareigybių analizę ir teikia pasiūlymus dėl organizacinės struktūros formavimo, personalo poreikio ir efektyvaus panaudojimo.
 • Teikia siūlymus Valstybės kontrolės vadovybei dėl organizacinės kultūros gerinimo.
 • Organizuoja darbuotojų paieškos ir atrankos, įtraukimo (adaptavimo ir integravimo)į darbą, vertinimo, karjeros, motyvavimo, ugdymo ir kitus personalo valdymo procesus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.