Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika;
 • studijų kryptis – vadyba;
 • studijų kryptis – finansai;
 • studijų kryptis – teisė;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – veiklos planavimo srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
 • Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
 • Analizuoja ir sistemina institucijos veiklos informaciją, rengia motyvuotus siūlymus kylančioms problemoms spręsti.
 • Analizuoja auditų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, audito poveikio vertinimo kaupiamą ir sisteminamą informaciją, rengia motyvuotus siūlymus kylančioms problemoms spręsti, rekomendacijų įgyvendinimo procesui tobulinti.
 • Dalyvauja valstybinio audito metodikos ir kokybės užtikrinimo tobulinimo strategijų rengime, valstybinio audito praktikos sklaidoje.
 • Dalyvauja departamento kompetencijos sričiai priskiriamuose audito kokybės užtikrinimo etapuose, atlieka išorinę peržiūrą.
 • Pagal kompetenciją siūlo audito kokybės pokyčius, siekiant institucijos strateginių tikslų įgyvendinimo.
 • Pagal kompetenciją atstovauja departamentą kitose institucijose.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.