Į pradžią
Vyriausiasis valstybinis auditorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • studijų kryptis – apskaita (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 • išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Analizuoja gerąją praktiką, rengia mokymų medžiagas, pristatymus, veda mokymus kitiems institucijos darbuotojams.
 • Analizuoja valstybinio audito rezultatus ir teikia siūlymus dėl valstybinį auditą, apskaitą ir atlikto valstybinio audito srities teisės aktų tobulinimo.
 • Atlieka valstybinio audito kokybės užtikrinimo procedūras, nustatyta tvarka dalyvauja valstybinio audito priežiūros procese.
 • Dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.
 • Kartu su audito grupe arba savarankiškai nustatyta tvarka atlieka valstybinį auditą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia atliktų valstybinių auditų rezultatų apibendrinimus ir, pagal poreikį, juos pristato Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose institucijose, konferencijose, pagal kompetenciją Valstybės kontrolei.
 • Rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl valstybino audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl valstybino audito vykdymo rengimą.
 • Dalyvauja sudarant metinį institucijos veiklos planą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.