Į pradžią
Vyriausiasis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
 • darbo patirties trukmė – 5 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • Organizuoja ir įgyvendina valstybinio audito metodikos ir kokybės užtikrinimo tobulinimo strategiją, metodinės medžiagos rengimą, naujų audito metodų diegimą, valstybinio audito praktikos sklaidą institucijoje bei teikia institucijos struktūriniams padaliniams audito metodinę pagalbą, teikia išvadas bei siūlymus dėl audito kokybės gerinimo.
 • Organizuoja valstybinių auditų kokybės užtikrinimo procedūrų atlikimą ir valstybinių auditų kokybės užtikrinimo sistemos vertinimą, valstybinių auditų kokybės užtikrinimo sistemos vertinimo ataskaitos parengimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą.
 • Analizuoja kitų šalių praktiką, rengia valstybinio audito mokymo medžiagas ir veda mokymus.
 • Dalyvauja rengiant metinio Valstybės kontrolės veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos, departamento veiklos metinius planų ir departamento metinės veiklos ataskaitos projektus.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja atliekant įvairias veiklos analizes, reikalingas audito procesui ir kitiems Valstybės kontrolės veiklos procesams tobulinti.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.