Į pradžią
Departamento direktorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
 • darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;
 • kalbos mokėjimo lygis – B1.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai” (Valdymo audito departamento direktoriui - „Visiškai slaptai“).
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 • išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Organizuoja metinio institucijos veiklos plano sudarymą ir valstybinio audito programos vykdymą departamento kompetencijai priskirtose valstybės valdymo srityse.
 • Organizuoja ir vykdo valstybinio audito priežiūrą ir peržiūrą.
 • Koordinuoja departamento atliktų valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.
 • Organizuoja valstybinio audito rezultatų analizę ir siūlymų dėl valstybinį auditą, apskaitą ir audituojamą sritį reguliuojančių teisės aktų tobulinimo rengimą.
 • Organizuoja atliktų valstybinių auditų rezultatų pristatymus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose institucijose, žiniasklaidos priemonėse, konferencijose, rengia pranešimus, atstovauja Valstybės kontrolei Lietuvoje ir užsienyje.
 • Organizuoja gerosios praktikos sklaidą, rengia pristatymus, mokymų medžiagas, veda mokymus kitiems institucijos darbuotojams.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.