Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – komunikacija;
 • studijų kryptis – žurnalistika;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Organizuoja informacijos apie atliekamus auditus ir kitus produktus bei apie Valstybės kontrolės veiklą surinkimą iš kitų institucijos struktūrinių padalinių, jos apibendrinimą ir pateikimą žiniasklaidos atstovams.
 • Inicijuoja ir organizuoja institucijos veiklos pristatymus visuomenės informavimo priemonėms, institucijos atstovų dalyvavimą televizijos, radijo laidose apie Valstybės kontrolės veiklą bei konsultuoja viešųjų ryšių klausimais.
 • Inicijuoja ir organizuoja visuomenės nuomonių tyrimus apie Valstybės kontrolės veiklą, analizuoja gautą informaciją ir pateikia apibendrinimus siūlymus dėl Valstybės kontrolės reputacijos gerinimo ir sklaidos apie institucijos veiklą didinimo.
 • Inicijuoja skyriaus kompetencijai priskirtus prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, reikalingus institucijos veiklos sklaidai užtikrinti ir kontroliuoja skyriaus iniciatyva Valstybės kontrolės sudarytų sutarčių vykdymą.
 • Koordinuoja vidinės komunikacijos priemonių (informacijos Valstybės kontrolės darbuotojams rengimą ir teikimą, renginių organizavimą ir kt.) įgyvendinimą.
 • Organizuoja Valstybės kontrolės įvykių, renginių fotografavimą, filmavimą, reprezentacinių vaizdinės komunikacijos priemonių kūrimą ir jų sklaidą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.