Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – komunikacija;
 • studijų kryptis – žurnalistika;
 • studijų kryptis – leidyba;
 • studijų kryptis – dizainas;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
 • Administruoja Valstybės kontrolės interneto ir intraneto svetainės dalis (priskirtas vidaus teisės aktuose), teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir informacijos atnaujinimo.
 • Renka, sistemina ir rengia informaciją apie institucijos vadovo darbotvarkes, būsimus ir/ar planuojamus su institucijos veikla susijusius įvykius ir kitą informaciją ir skelbia ją institucijos interneto svetainėje, intranete.
 • Renka, sistemina ir analizuoja statistinę informaciją apie pasitikėjimą Valstybės kontrole, administruoja informacijos (paminėjimų) apie Valstybės kontrolės veiklą žiniasklaidoje, Lietuvos Respublikos Seimo plenariniuose posėdžiuose, registrus.
 • Kuria vizualines institucijos veiklos viešinimo priemones (maketuoja pagal poreikį infografikus, informacinių leidinių maketus, skelbimus ir pan.).
 • Fotografuoja institucijoje vykstančius renginius, apdoroja ir archyvuoja foto ir vaizdo medžiagą apie institucijos veiklą, skelbia ją interneto svetainėje ir / arba socialiniuose tinkluose, elektroniniame Valstybės kontrolės metraštyje intranete.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.