Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 • išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 • Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
 • Teisiniu požiūriu vertina valstybinių auditorių parengus dokumentus ir konsultuoja valstybinius auditorius.
 • Pavedus atlieka valstybinio audito procedūras, susijusias su teisėtumo vertinimu.
 • Rengia/ dalyvauja rengiant valstybinio audito darbo dokumentus, raštų, valstybinių auditų ataskaitų, išvadų ir sprendimų projektus.
 • Dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.
 • Dalyvauja sudarant metinį institucijos veiklos planą jo kompetencijai pavestose srityse.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja Seimo narių rašytinius paklausimus, prašymus bei departamento kompetencijai priskirtus asmenų prašymus bei skundus ir rengia atsakymus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.