Į pradžią
Vyriausiasis valstybinis auditorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – finansai (arba);
 • studijų kryptis – apskaita (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 • išmanyti valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius audito standartus.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Analizuoja gerąją praktiką, rengia mokymų medžiagas, pristatymus, veda mokymus kitiems institucijos darbuotojams.
 • Analizuoja valstybinio audito rezultatus ir teikia siūlymus dėl valstybinį auditą, apskaitą ir atlikto valstybinio audito srities teisės aktų tobulinimo.
 • Atlieka valstybinio audito kokybės užtikrinimo procedūras, nustatyta tvarka dalyvauja valstybinio audito priežiūros procese.
 • Dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.
 • Kartu su audito grupe arba savarankiškai nustatyta tvarka atlieka valstybinį auditą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia atliktų valstybinių auditų rezultatų apibendrinimus ir, pagal poreikį, juos pristato Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose institucijose, konferencijose, pagal kompetenciją Valstybės kontrolei.
 • Rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl valstybino audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl valstybino audito vykdymo rengimą.
 • Dalyvauja sudarant metinį institucijos veiklos planą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.