Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • 13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
 • 13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • 13.2. studijų kryptis – vadyba;
 • 13.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;
 • 13.4. studijų kryptis – ekonomika;
 • 13.5. studijų kryptis – statistika;
 • arba:
 • 13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • 13.7. darbo patirtis – veiklos planavimo srities patirtis;
 • 13.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
 • 14. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
 • 14.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • 5. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • 6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • 7. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
 • 8. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
 • 9. Vykdo atskirų sričių strategijų įgyvendinimo stebėseną.
 • 10. Atlieka su auditu ir strateginiu planavimu susijusių rezultatų analizes.
 • 11. Rengia ir teikia su atliktų analizių rezultatais susijusią informaciją Valstybės kontrolės intraneto svetainėje.
 • 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.