Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti tarptautinio bendradarbiavimo darbo patirtį ir / ar tarptautinių renginių organizavimo patirtį;
 • būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, komandiruočių organizavimą biudžetinėse įstaigose, dokumentų rengimo taisyklėmis; Europos Sąjungos teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su aukščiausių audito institucijų veikla;
 • išmanyti tarptautinius raštvedybos reikalavimus bei tarptautinį protokolą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, Power Point, Outlook; interneto naršykle);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • dalyvauja organizuojant Valstybės kontrolės bendradarbiavimo su kitų šalių aukščiausiosiomis audito institucijomis (toliau – AAI), tarptautinėmis organizacijomis ir kitų tarptautinių projektų parengimą, dalyvauja juos įgyvendinant;
 • padeda organizuoti Valstybės kontrolės darbuotojų darbo vizitus užsienyje ir oficialių užsienio asmenų vizitus Valstybės kontrolėje;
 • renka ir teikia informaciją, reikalingą Valstybės kontrolės vadovybės oficialiems vizitams, susitikimams Valstybės kontrolėje ir užsienyje, pranešimų, kalbų, tezių, projektų parengimui, atsakymų į kitų šalių AAI ir tarptautinių organizacijų oficialius paklausimus, parengimui;
 • dalyvauja organizuojant siunčiamos informacijos ar dokumentų vertimą ir vertimus Valstybės kontrolės organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose;
 • nustatyta tvarka rengia dokumentų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • renka ir teikia informaciją, reikalingą rengiant departamento / skyriaus veiklos ataskaitas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų pavedimus ir nurodymus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.