Į pradžią
Valstybinis auditorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
  • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • Atitikimas kitiems reikalavimams:
  • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
  • Atlieka valstybinio audito procedūras.
  • Dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų stebėseną.
  • Renka ir apibendrina informaciją, reikalingą valstybinio audito procedūroms atlikti.
  • Teikia informaciją apie atliktų valstybinių auditų rezultatus.
  • Renka ir apibendrina informaciją apie pavestą veiklos sritį, analizuoja pavestą sritį reglamentuojančius teisės aktus.
  • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.