Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema).
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • departamento vadovų ar priskirto Valstybės kontrolės pareigūno pavedimu:
 • renka ir apibendrina informaciją, reikalingą valstybinio audito procedūroms atlikti;
 • renka ir apibendrina informaciją, reikalingą sudarant metinį institucijos veiklos planą;
 • padeda rinkti ir susisteminti audito įrodymus;
 • padeda teikti ir tvarkyti duomenis Valstybės kontrolės informacinėse sistemose;
 • renka ir apibendrina informaciją, reikalingą valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai;
 • tvarko ir parengia archyvui audito ir kitas bylas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų ar priskirto Valstybės kontrolės pareigūno pavedimus ir nurodymus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.