Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • departamento vadovų ar priskirto Valstybės kontrolės pareigūno pavedimu:
 • renka ir apibendrina informaciją, reikalingą valstybinio audito procedūroms atlikti;
 • renka ir apibendrina informaciją, reikalingą sudarant metinį institucijos veiklos planą;
 • padeda rinkti ir susisteminti audito įrodymus;
 • padeda teikti ir tvarkyti duomenis Valstybės kontrolės informacinėse sistemose;
 • renka ir apibendrina informaciją, reikalingą valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai;
 • tvarko ir parengia archyvui audito ir kitas bylas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų ar priskirto Valstybės kontrolės pareigūno pavedimus ir nurodymus.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema).

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.