Į pradžią
 
Naujiena
2007-04-12   Auditoriai siūlo tobulinti valstybės biudžeto procesą
Valstybės kontrolė įvertino, ar efektyviai taikomi programinio biudžeto sandaros principai.
1999 metais pradėta biudžeto sandaros reforma, kuria siekiama tobulinti biudžeto sudarymą ir tvirtinimą, didinti šių procedūrų viešumą, valstybės institucijų ir įstaigų veiklą organizuoti taip, kad būtų matyti, kokių veiklos rezultatų yra siekiama. Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės nuomone, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo srityse atliktas didelis darbas, kurį teigiamai vertina tiek pačios valstybės institucijos ir įstaigos, tiek tarptautiniai ekspertai. Tobulinama Strateginio planavimo metodika, Vyriausybė paskyrė institucijas, atsakingas už ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo koordinavimą ir jų administravimą kompiuterizuotoje stebėsenos sistemoje. „Vis dėlto būtina toliau kryptingai tobulinti biudžeto sandarą“, - teigia valstybės kontrolierė.

Valstybės kontrolės nuomone, būtina peržiūrėti asignavimų valdytojų ir jų vykdomų programų skaičių: šiuo metu valstybės biudžetą sudaro daugiau nei 700 programų, dalis jų sudaryta apskaitos ir kontrolės tikslais.

Audito metu nustatyta, kad valstybės institucijų vykdomų biudžeto programų uždaviniai ir vertinimo kriterijai, kuriuos nustato patys asignavimų valdytojai, dažnai yra formalūs ir nėra aišku, koks bus veiklos sąnaudų ir naudos santykis. Pažymėtina, kad matoma pažanga rengiant 2006-2008 metų strateginius veiklos planus.

Turi būti tobulinama atskaitomybė už programų vykdymą ir pasiektus rezultatus: auditų metu nustatyta, kad asignavimų valdytojai, organizuojantys biudžeto programų vykdymą, ne visada turi išsamią informaciją apie lėšų panaudojimą ir priemonių įgyvendinimą. Turi būti tobulinama atskaitomybės Seimui apie skirtus ir panaudotus asignavimus pateikimo forma.

Auditoriai pažymėjo, kad teisės aktuose numatytos tam tikros programų vertinimo priemonės, tačiau jų nepakanka norint kokybiškai įvertinti programų sudarymo pagrįstumą, pasiektus rezultatus ir jų poveikį. Valstybės kontrolė, 2005-2006 m. atlikusi 16 biudžeto programų vertinimo auditų, nustatė 12 neefektyvaus ir nerezultatyvaus programų įgyvendinimo atvejų.

Įvertinusi biudžeto sandaros reformos problemas ir rezultatus, Valstybės kontrolė rekomendavo Vyriausybei parengti priemonių planą reformai toliau vykdyti, paskirti atsakingas institucijas reformos priemonėms įgyvendinti. Taip pat pasiūlyta parengti priemones dėl asignavimų valdytojų programų nuoseklaus (išankstinio, tarpinio, galutinio) vertinimo, atskaitomybės už programų vykdymą, Vyriausybės nustatytų prioritetų ir valstybės institucijų programų tikslų įgyvendinimo tobulinimo. Finansų ministerijai Valstybės kontrolė rekomendavo parengti strateginio planavimo ir programų sudarymo gaires bei sukurti internetinį puslapį, kuriame būtų pateikiama ir nuolat atnaujinama visa su biudžeto procesu susijusi informacija.


Papildoma informacija: 6-ojo audito departamento direktorė Jolita Korzunienė (266 67 41).

Valstybinio audito ataskaita Programinio biudžeto sistema

Tomas Kučiauskas, vyresn. Viešųjų ryšių tarnybos specialistas (266 67 92, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.