Į pradžią
 
Naujiena
2007-01-08   Valstybės kontrolė siūlo tobulinti mokinių nemokamo maitinimo organizavimą
Valstybės kontrolė įvertino moksleivių nemokamo maitinimo organizavimą. Nepasiturinčių ir socialinės rizikos šeimų vaikų nemokamam maitinimui mokyklose iš valstybės biudžeto kasmet skiriama apie 60 mln. Lt. Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė atkreipė dėmesį, kad iki šiol šių lėšų naudojimas nebuvo pakankamai aiškiai reglamentuotas, todėl savivaldybės mokinių maitinimui skyrė nevienodas pinigų sumas. Pavyzdžiui, Trakų ir Prienų savivaldybės 2006 metais vieno moksleivio pietums planavo skirti beveik 3 Lt, o Šilalės savivaldybė - tik 2,4 Lt. Savivaldybės numatė ir skirtingą maitinimo dienų skaičių. Pavyzdžiui, Visagino ir Kauno miesto savivaldybės moksleivius nemokamai maitino daugiau kaip 200 dienų, o Kupiškio ir Ignalinos - tik 130-140 dienų. Labai skiriasi maitinimo normos mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose. Pavyzdžiui, daugelyje savivaldybių vieno moksleivio maitinimui per dieną panaudota visa nustatyta maksimali 7,50 Lt suma, o Elektrėnų, Kaišiadorių, Zarasų, Kupiškio savivaldybėse - tik 3-3,76 Lt. Dalis moksleivių maitinimui nepanaudotų lėšų buvo skirta šventiniams produktų rinkiniams, kurių vertė atskirose savivaldybėse sudarė nuo 17 iki 51 Lt. Be to, auditoriai atkreipė dėmesį, kad mokyklų administracijos buvo įpareigotos įvertinti moksleivių šeimų materialinę padėtį ir atlikti dalį kitų su moksleivių nemokamo maitinimo organizavimu susijusių švietimo įstaigoms nebūdingų funkcijų.

Auditorių nuomone, nuo šių metų pradžios įsigaliojęs Socialinės paramos mokiniams įstatymas ir poįstatyminiai aktai nepašalins kai kurių nurodytų trūkumų. Savivaldybės kaip ir anksčiau turės galimybę atskirais atvejais nemokamą maitinimą mokiniams skirti pagal skirtingus kriterijus ir taikyti skirtingą nemokamo maitinimo dienos išlaidų normą vienam mokiniui. Neaiškiai reglamentuota lėšų, skirtų maitinimui mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, naudojimo tvarka.

Valstybės kontrolė pasiūlė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie padėtų geriau organizuoti nemokamą moksleivių maitinimą. Be kita ko, pasiūlyta nustatyti ne tik minimalų, bet ir maksimalų mokiniui vienai dienai skiriamų lėšų kiekį, patikslinti patiekalų gamybos ir mokinių nemokamo maitinimo administravimo išlaidų finansavimo šaltinius. Taip pat pasiūlyta tikslinti lėšų poreikio planavimo ir jų paskirstymo metodikas, parengti lėšų, skirtų maitinimui mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, naudojimo tvarką.


Papildoma informacija: 1-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotojas Rimantas Sanajevas (266 67 12).

Valstybinio audito ataskaita „Moksleivių nemokamo maitinimo organizavimas“.


Gediminas Končius, Viešųjų ryšių tarnybos vadovas (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.