Į pradžią
 
Naujiena
2007-02-15   Auditoriai įvertino, kaip žemdirbiams skirstomos Europos Sąjungos lėšos
Valstybės kontrolė įvertino, kaip Nacionalinė mokėjimo agentūra 2006 metais administravo žemės ūkiui skirtas Europos Sąjungos lėšas. Audito metu buvo vertinama agentūros vidaus kontrolės procedūros, finansinių dokumentų ir ataskaitų teisingumas, auditorių pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas.

Praėjusiaisiais metais Nacionalinė mokėjimo agentūra paramos gavėjams išmokėjo 1,064 mlrd. Lt. Trečdalis šios sumos buvo skirta tiesioginėms išmokoms už pasėlius, penktadalis - eksporto kompensacijoms, šeštadalis - mažiau palankiose vietose dirbantiems ūkininkams. Be to, nemaža dalis lėšų buvo skirta Europos Sąjungos reikalavimams vykdyti, už ankstyvą pasitraukimą iš žemės ūkio veiklos, agrarinei aplinkosaugai stiprinti bei kitoms priemonėms.

Vertindama valstybinio audito rezultatus valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė atkreipė dėmesį, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra, palyginti su ankstesniaisiais metais, akivaizdžiai pagerino savo veiklą, joje dirbantys specialistai darė mažiau klaidų. Išvengti klaidų padėjo ne tik išaugusi darbuotojų kvalifikacija, didesnė patirtis, bet ir tai, kad buvo įgyvendinta daugelis ankstesnių auditų rekomendacijų. Auditoriai padarė išvadą, kad agentūros pateiktos ataskaitos yra teisingos, išsamios ir tikslios, o vidaus kontrolės procedūros veikė pakankamai gerai.

Auditoriai nustatė kelias reikšmingas klaidas, kurių finansinės pasekmės dar nėra aiškios. Tačiau audito ataskaitoje jie pažymėjo, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra jau audito metu ėmėsi tas klaidas taisyti.

Pagal reglamentą, dėl didelio nerūpestingumo ar tyčia klaidingą informaciją pateikę paramos gavėjai metams ar net dvejiems turi būti išbraukiami iš visų kaimo plėtros priemonių sąrašų. Tačiau Žemės ūkio ministerija iki šiol nepriėmė reikiamų sprendimų, kad ši nuostata būtų tinkamai įgyvendinama. Agentūros sudarytame pažeidėjų sąraše buvo daugiau kaip 2 tūkst. pareiškėjų, kurie gavo paramą pagal kelias kaimo plėtros priemones.

Žemės ūkio ministerijai neparengus tinkamos tvarkos, Nacionalinė mokėjimo agentūra neturėjo galimybės tinkamai administruoti agrarinei aplinkosaugai skirtas lėšas.

Kai kuriais atvejais pareiškėjams buvo leidžiama keisti duomenis po to, kai buvo išaiškinta neatitikimų. Tai sudarė galimybę pažeidėjams išvengti sankcijų.

Pagal nustatytą tvarką Nacionalinė mokėjimo agentūra metams pasibaigus turėjo patikslinti pensininkams išmokėtos paramos sumą pagal jų gautos pensijos dydį, tačiau to nepadarė. Nepatikslinus faktiškai gautos pensijos dydžio, vieniems paramos gavėjams galėjo būti išmokėta didesnė, o kitiems - mažesnė parama.


Papildoma informacija: valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Tomas Mackevičius (266 67 00).

Valstybinio audito ataskaita „EŽŪOGF garantijų skyriaus 2006 m. išlaidų ataskaitų patvirtinimo valstybinio audito ataskaita“ ir išvada.


Gediminas Končius, Viešųjų ryšių tarnybos vadovas (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.