Į pradžią
 
Naujiena
2007-02-23   Lietuvos kelininkai Europos Sąjungos pinigus panaudojo teisingai
Valstybės kontrolė pateikė galutinę išvadą dėl Europos Sąjungos skirtų daugiau nei 27 mln. eurų panaudojimo. Už šias lėšas buvo modernizuojama kelio Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas-Gdanskas Lietuvos atkarpa. Darbus atlikusios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ specialistai nutiesė beveik 12 km naujo kelio, 5 km pėsčiųjų ir dviračių takų, 17 km kelio praplatino papildomomis eismo juostomis, įrengė dvi skirtingo lygio sankryžas su viadukais, pastatė du viadukus per geležinkelį, atliko daug kitų darbų. Todėl pagerėjo eismo sąlygos, sumažėjo avaringų kelio ruožų, nuo Šiaulių ir Joniškio miestų nukreipti tranzitiniai transporto srautai, keliu gali važiuoti sunkesni automobiliai, sumažėjo tarša, mažiau lėšų bus išleidžiama kelio priežiūrai. Auditoriams atlikus patikrą vietoje, nustatyta, kad priėmimo aktuose nurodyti darbai yra atlikti, o jų kokybė atitinka nustatytus reikalavimus.

Auditoriai konstatavo, kad projektas įgyvendintas pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Projekto galutinėje ataskaitoje pateikta visa reikalaujama informacija, atlikti darbai tinkamai aprašyti, o pateiktos išlaidų sumos yra teisingos. Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės nuomone, šio projekto rezultatai rodo, kad Europos Sąjungos lėšas prižiūrinčios ir naudojančios institucijos vis tiksliau laikosi griežtų Europos Komisijos reikalavimų.

Analizuodami lėšų panaudojimą auditoriai pateikė keletą pastebėjimų dėl valdymo ir kontrolės sistemos veikimo. Nors tai ir neturėjo įtakos projektui įgyvendinti, tačiau tobulintinų dalykų dar yra. Auditorių nuomone, Finansų ministerija turėtų aiškiau reglamentuoti viešųjų pirkimų procedūras, prižiūrėti kitų įstaigų atliekamas patikras, tinkamiau reglamentuoti projektų apskaitą. Atkreiptas dėmesys į vidaus auditorių trūkumą atrankiniams patikrinimams atlikti. Transporto investicijų direkcijoje dėl darbuotojų trūkumo nepakankamai atskirtos apskaitos ir kontrolės funkcijos. Lietuvos automobilių kelių direkcija ateityje turėtų išvengti viešųjų konkursų organizavimo nesklandumų.


Papildoma informacija: 7-ojo audito departamento l. e. p. direktorė Vilija Stirbienė (266 68 19).

Valstybinio audito ataskaita Sanglaudos fondo (ISPA) projekto Nr. 2000/LT/16/P/PT/003 „Paneuropinio IA transporto koridoriaus modernizavimas 2001-2004 metais“ ir išvada.


Gediminas Končius, Viešųjų ryšių tarnybos vadovas (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.