Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2007-03-15   Auditoriai pasigedo geresnės vidaus kontrolės, skirstant ES paramą
Valstybės kontrolė įvertino, ar pagal Europos Sąjungos reikalavimus panaudotos ES finansinės paramos EQUAL programos lėšos. Ši programa skirta padėti asmenims lengviau patekti ar grįžti į darbo rinką, skatinti šeimos ir profesinio gyvenimo suderinamumą, integruoti prieglobsčio prašančius asmenis į darbo rinką. Šiai programai Lietuvoje įgyvendinti 2004−2006 metais skirta daugiau nei 54 mln. Lt.

Auditoriai nustatė, kad mokėjimo prašymuose pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidos ne visais atvejais atitinka ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus. „Valstybiniai auditoriai pasigedo geresnės projektą įgyvendinančios ir lėšų naudojimą kontroliuojančios institucijos vidaus kontrolės administruojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Mūsų vertinimu, pritrūko patirties ir gebėjimų nustatyti išlaidų tinkamumą ir užtikrinti, kad Europos Komisijai teikiamose ataskaitose deklaruojamos išlaidos būtų tikslios ir teisingos“, - teigia laikinai einanti 7-ojo audito departamento direktoriaus pareigas Vilija Stirbienė.

Šią finansinę programą Lietuvoje įgyvendinanti Europos socialinio fondo agentūra neužtikrino, kad kartu su mokėjimo prašymais būtų pateikti išsamūs, išlaidų tinkamumą įrodantys ir teisės aktus atitinkantys dokumentai. Agentūra turi prižiūrėti, kad paramos gavėjų mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų sumos nesiskirtų nuo sumų, esančių apmokėjimą įrodančiuose dokumentuose.

Auditoriai nustatė, kad prieš pradedant šios programos pirmojo etapo įgyvendinimą, nebuvo parengtos ir patvirtintos pirkimo taisyklės, todėl nebuvo vykdoma išankstinė pirkimų kontrolė. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad teisės aktai aiškiai nereglamentuoja, kokių priemonių turi imtis paramą administruojančios institucijos, kai Europos Audito Rūmai, Europos Komisija, Valstybės kontrolė ar vidaus auditoriai nustato pažeidimus. Dėl šios priežasties atsakingos institucijos laiku nesiėmė įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus auditorių rekomendacijų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija audito metu atsižvelgė į valstybinių auditorių pastebėjimus ir pateikė sąrašą priemonių, kurios padės tinkamai vykdyti kitus šios programos įgyvendinimo etapus. Europos socialinio fondo agentūra, siekdama stiprinti darbuotojų gebėjimus teisingai vertinti išlaidų tinkamumą, jau rengia savo darbuotojų mokymus, kuriuose nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios klaidos ir išlaidų pagrįstumas.


Papildoma informacija: laikinai einanti 7-ojo audito departamento direktoriaus pareigas Vilija Stirbienė (266 68 19).

Valstybinio audito ataskaita Dėl Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL programos 2004-2005 metų išlaidų ataskaitų


Tomas Kučiauskas, Viešųjų ryšių tarnybos vyresnysis specialistas (266 67 92, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.