Į pradžią
 
Naujiena
2007-05-16   Teisinės informacijos centras neatlieka savo funkcijų
Įvertinę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro kūrimo organizavimą ir valstybės informacinių išteklių naudojimo efektyvumą, valstybiniai auditoriai perspėja dėl neracionalaus jų panaudojimo. Šio registro duomenis registruoja ir tvarko valstybės įmonė Teisinės informacijos centras. Nors registras buvo pradėtas kurti prieš 11 metų, tačiau vis dar neatlieka jam numatytų funkcijų.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad nors Lietuvoje veikia kelios teisės aktų paieškos sistemos, bet oficialios ir išsamios informacijos apie nacionalinius, Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus nė viena nepateikia. Visi teisės aktai turėjo būti kaupiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registre. Tačiau jame registruojami ne visi teisės aktai, o įregistruotieji netinkamai susisteminti, todėl registru naudotis nėra patogu. Registre skelbiami teisės aktų tekstai net nėra oficialūs. Dėl to dauguma žmonių naudojasi kitomis teisės aktų paieškos sistemomis. Valstybės kontrolės atliktas tyrimas parodė, kad šiuo registru naudojasi tik 1 proc. žmonių, ieškančių teisinės informacijos.

Auditoriai nustatė, kad Teisinės informacijos centras netinkamai vykdė savo funkcijas. Jis nekūrė registro duomenų bazės, kaip buvo įpareigotas. Nustatyta, kad valstybei priklausančiais registro duomenimis disponavo ir pajamų iš teikiamų paslaugų gavo privati įmonė. Teisinės informacijos centras su šia įmone sudarytose sutartyse jai numatė išskirtines teises į valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą - technologinį priėjimą prie LITLEX duomenų bazės. Be to, Teisinės informacijos centras netgi įsipareigojo nekurti panašių duomenų bazių. Auditorių nuomone, taip buvo apribotos centro galimybės kurti nemokamą Teisės aktų registrą.

Auditoriai konstatavo, kad privačiai įmonei suteiktos išskirtinės teisės į LITLEX duomenų bazės naudojimą neužtikrina sąžiningų, proporcingų ir nediskriminuojančių viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo sąlygų, todėl tokius išskirtinius susitarimus ateityje reikės nutraukti.

Šiuo metu jau veikia kelios informacinės sistemos, kuriose kaupiami duomenys apie įstatymus ir kitus teisės aktus. Todėl auditoriai abejoja, ar tikslinga toliau eikvoti išteklius dar vienai informacinei sistemai - Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registrui - kurti.

Valstybės kontrolė rekomendavo Vyriausybei, Teisingumo ministerijai ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui apsispręsti dėl registro kūrimo tikslingumo ir imtis priemonių, kad valstybės turtas būtų naudojamas racionaliai ir teisėtai. Be to, pasiūlyta užtikrinti, kad Europos Sąjungos lėšos nebūtų naudojamos LITLEX duomenų bazei modernizuoti.


Papildoma informacija: 4-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė Jūratė Sinkevičienė (266 68 82).

Valstybinio audito ataskaita Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro administravimas.Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 266 67 95; 8 686 25965; gkoncius@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.