Į pradžią
 
Naujiena
2007-04-19   Kodėl stringa vandentvarkos projektų įgyvendinimas
Valstybės kontrolė įvertino, kaip Aplinkos ministerija panaudoja vandentvarkai skiriamas lėšas. 2006 metų pabaigoje buvo vykdoma 16 vandens tvarkymo projektų, kurių vertė - beveik 446 mln. eurų. Juos užbaigus Lietuva įgyvendintų dalį įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė stojimo į Europos Sąjungą sutartyje. Šiuo metu Lietuvoje kokybišku vandeniu aprūpinama tik apie du trečdalius gyventojų. Maždaug tiek pat gyventojų naudojasi centralizuota nuotekų surinkimo ir valymo paslauga. Nepakankama yra geriamojo vandens ir nuotekų tinklų kokybė.

Valstybės kontrolė konstatavo, kad dėl įvairių priežasčių vėluojama įgyvendinti visus vandentvarkos projektus. Paraiškas finansavimui gauti savivaldybės teikė remdamosi dažnai netiksliomis galimybių studijomis. Pavyzdžiui, Vilniaus projekto galimybių studijoje buvo daroma prielaida, kad vieno metro tinklų įrengimas vidutiniškai kainuos 120 Lt, tačiau realiai šių darbų kaina buvo keturis kartus didesnė. Savivaldybės nepakankamai atidžiai analizavo ir derino galimybių studijas ir teikiamas paraiškas finansavimui gauti. Todėl ir kai kurie vandentvarkos projektai yra netinkamai parengti. Projektavimo ir statybos metu juos reikia tikslinti ir prašyti papildomų lėšų. Tačiau iki šiol nėra patvirtintos ir su Europos Komisija suderintos tvarkos, kuri reglamentuotų, kaip, kokiais terminais ir kokie dokumentai turėtų būti pateikiami, prašant pratęsti Finansinio memorandumo galiojimo laiką. Projektų įgyvendinimas stringa ir dėl nepakankamo institucijų bendradarbiavimo, nes trūksta jį reglamentuojančių teisės aktų.

Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė atkreipė dėmesį, kad vandentvarkos projektų įgyvendinimui nebuvo tinkamai pasiruošta. Dėl vėlavimo Lietuva gali prarasti dalį šiems projektams įgyvendinti skiriamų Europos Sąjungos lėšų. Pasak R. Budbergytės, reikėtų svarstyti naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo strategijos parengimo galimybę, numatyti priemones spartesniam projektų įgyvendinimui ir užtikrinti geresnį jų vykdymo koordinavimą. Be to, Valstybės kontrolė rekomenduoja daugiau atsakomybės pareikalauti iš savivaldybių, kurios atsakingos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą.


Papildoma informacija: 2-ojo audito departamento direktorė Zita Valatkienė (266 67 60).

Valstybinio audito ataskaita Valstybės investicijų nuotekų valymui panaudojimas


Gediminas Končius, Viešųjų ryšių tarnybos vadovas (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.