Į pradžią
 
Naujiena
2007-05-24   Universitetams stinga ne tik lėšų, bet ir racionalaus jų naudojimo
Valstybės kontrolė įvertino studijų universitetuose organizavimą ir jiems skirtų lėšų panaudojimą. Audito metu nustatyta, kad per praėjusius metus kiekvienam studentui teko po 5,42 tūkst. Lt, arba pusantro karto daugiau negu prieš penkerius metus. Tačiau iš valstybės biudžeto studijoms organizuoti skiriama tik apie pusę universitetams reikalingų lėšų. „Lėšų universitetams tikrai stinga, tačiau ir jų naudojimas turėtų būti racionalesnis“,„ sako valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė. Pasak jos, universitetai finansuojami mažai atsižvelgiant į specialistų poreikį, dėstomas programas ir jų kokybę.

Negaudami visaverčio finansavimo universitetai negali skirti pakankamai lėšų mokslui vystyti, darbuotojų kvalifikacijai kelti, mokslo ir studijų materialinei bazei gerinti. Apie 90 proc. visų universitetų pastatų reikia remontuoti, labai bloga daugelio bendrabučių būklė, pasenusi laboratorijų įranga. Tačiau ir turimos lėšos ne visuomet panaudojamos racionaliai.

Planuodami priimamų studentų skaičių universitetai ne visada atsižvelgia į darbo rinkos reikalavimus ir pokyčius, visos šalies mastu nevykdomi ilgalaikiai specialistų poreikio tyrimai, nėra valstybinės institucijos, kuri šiuos tyrimus koordinuotų.

Atkreiptas dėmesys, kad universitetai nepakankamai dėmesio skiria studijų kokybei. Nustatyta, kad universitetai kartais rengia tokių specialybių studijas, kurioms neturi mokymo bazių, tinkamos kvalifikacijos pedagoginio ir mokslinio personalo. Ne visuose universitetuose sukurta efektyvi vidinė studijų vertinimo sistema, per mažai programų pateikiama išoriniam ir užsienio ekspertų vertinimui. Kai kuriuose universitetuose dėstomos programos, kuriose Studijų ir kokybės vertinimo centras nustatė esminių trūkumų. Daugelio studentų taip pat netenkina studijų programos, dėstytojų kompetencija, dėstymo metodika.

Analizuodami aukštojo mokslo finansavimą auditoriai atkreipė dėmesį, kad universitetai nepanaudoja visų galimybių užsidirbti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įmonių ir valstybinių institucijų užsakymų. Kai kurie universitetai neefektyviai ir neteisėtai naudoja valstybės biudžeto lėšas ir disponuoja jiems patikėtu turtu. Auditorių nuomone, studijų finansavimo ir studentų kreditavimo sistema turėtų būti tobulinama.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 5-ojo departamento direktorė Daiva Bakutienė (266 67 56).

Valstybinio audito ataskaita Studijų universitetuose organizavimas ir lėšų, skirtų studijoms ir mokslui bei investicijoms, panaudojimas.


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 266 67 95; 8 686 25965; gkoncius@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.