Į pradžią
 
Naujiena
2007-05-21   Auditoriai siūlo reikliau kontroliuoti, kaip naudojamos SAPARD programos lėšos
Valstybės kontrolė įvertino, kaip Nacionalinė mokėjimo agentūra 2006 metais administravo Europos Sąjungos SAPARD programą, skirtą žemės ūkio ir kaimo plėtrai. Auditorių nuomone, Europos Komisijai teikiamos finansinės ataskaitos, išskyrus kelis pastebėjimus, yra teisingos, išsamios ir tikslios, o vidaus kontrolė buvo patenkinama. Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės nuomone, Nacionalinė mokėjimo agentūra dar nepanaudojo visų galimybių reikliau kontroliuoti Europos Sąjungos lėšas.

Prieš metus Europos Komisija dėl padarytų pažeidimų pareikalavo susigrąžinti iš bendrovės „Rovisa“ visas jai skirtas SAPARD paramos lėšas - 4,9 mln. Lt. Tačiau iki šiol lėšos nėra grąžintos. Todėl Europos Komisija tokia pačia suma ateityje gali sumažinti Lietuvai skiriamas lėšas. Auditorių nuomone, agentūra ir kitos Lietuvos institucijos iki šiol nesiėmė tinkamų priemonių susigrąžinti bendrovei „Rovisa“ išmokėtą paramą.

Atlikdami ankstesnius auditus auditoriai ne kartą atkreipė agentūros dėmesį, kad paramos gavėjai su rangovais ir tiekėjais kartais atsiskaito grynaisiais pinigais. Toks atsiskaitymo būdas yra teisėtas, tačiau tokia atsiskaitymo forma nėra tipinė ir nėra pagrįsta naudingumo motyvais. Praėjusiais metais agentūra kompensavo paramos gavėjo - bendrovės „Baltlantos žuvis“ išlaidas - 435 tūkst. Lt, kuriuos paramos gavėjas buvo sumokėjęs rangovui grynaisiais pinigais. Kadangi atsiskaitymai grynaisiais pinigais buvo vykdomi tarp susijusių šalių, be to, mokėjimai yra ypač didelės vertės, informaciją apie šį mokėjimą bei su juo susijusias aplinkybes Valstybės kontrolė perdavė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Auditoriai pažymėjo, jog agentūra, atsižvelgdama į auditorių rekomendaciją, ėmėsi priemonių, kad ateityje būtų panaikinta galimybė už investicijas, finansuojamas iš ES lėšų, atsiskaityti grynaisiais pinigais.

Auditoriai turėjo pastabų ir dėl bendrovei „Baltlantos žuvis“ išmokėtų 1,6 mln. Lt už laivo „Apuokas“ rekonstravimo ir modernizavimo darbus. Auditorių nuomone, agentūra nesiėmė visų priemonių šių išlaidų tinkamumui pagrįsti, todėl rekomendavo inicijuoti papildomą patikrą vietoje bei įvertinus aplinkybes priimti sprendimą dėl išlaidų tinkamumo.

Audito metu nustatyta, kad, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos duomenimis, bendrovė „Laivitės žuvis“ (dabar UAB „Fishlita“) įsigijo naudotą įrangą, o tai prieštarauja SAPARD programos nuostatoms. Nors agentūrai buvo pateikta informacija apie naudotos įrangos įsigijimą už paramos lėšas, agentūra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos nustatytų aplinkybių kol kas neištyrė. Todėl Valstybės kontrolė rekomendavo agentūrai įvertinti minėtas aplinkybes ir priimti sprendimą, ar projektas, kuriam išmokėta 4,4 mln. Lt, yra remtinas SAPARD lėšomis.

Agentūra kartais vėluoja imtis priemonių, kad paramos gavėjai laiku grąžintų skolas. Auditorių nuomone, nors įvykdytos ne visos ankstesnėse ataskaitose pateiktos rekomendacijos, tačiau agentūra deda pastangas išvengti klaidų, kad SAPARD programa būtų įgyvendinta tinkamai.


Papildoma informacija: 7-ojo audito departamento l. e. p. direktorė Vilija Stirbienė (266 68 19).

Valstybinio audito ataskaita Dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) 2006 m. išlaidų ataskaitų patvirtinimo ir išvada


Valstybės kontrolės Viešųjų ryšių tarnyba (266 67 24, 266 67 95; 8 686 25965; gkoncius@vkontrole.lt).

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2007-09-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.